fbpx

Simulaatiot parantavat tiimikemiaa, tiivistävät yhteenkuuluvuutta ja luovat ymmärrystä kollegoiden vahvuuksista. Nämä tulevat tiimin hyödyksi, mutta mitä voin saada esihenkilönä simulaatiosta? Kokemuksemme mukaan paljonkin!

Simulaatio tekee näkyväksi tiimin dynamiikkaa

Simulaation keskusteluissa pääsee näkemään tiiminsä erilaisesta näkökulmasta kuin aiemmin. Simulaatiossa pääsee ravistelemaan omia käsityksiään tiimistään. Kollega ei välttämättä olekaan sellainen kun olit ajatellut, vaan ehkä hän onkin puheliaampi tai hiljaisempi kuin kuvittelit tai häneltä löytyy hauskaa tilannehuumoria.

Simulaatio opetti myös esihenkilönä näkemään, mitkä asiat kannattaa pitää mielessä, kun johtaa tätä ryhmää. Simulaatiossa oppii nopeasti tuntemaan ihmisten luontaiset toimintatyylit. Simulaatio auttaa myös yksilöiden johtamisessa. Se luo esimerkiksi ymmärrystä siitä, millaisia tehtäviä kenellekin voi jakaa ja mistä ihmiset innostuvat.

Kirsi-Marja Ura, Ensto

Tiimin tapa vuorovaikuttaa vapaasti ilman esihenkilön luotsausta on myös hyvä paikka havainnoida sisäistä dynamiikkaa. Kertovatko tiimiläiset pyytämättä oman mielipiteensä, uskaltavatko he haastaa tai kysyä muilta tiimin jäseniltä tarkentavia kysymyksiä? Miten paljon kukin on tiimistä äänessä?

Tällaiset seikat kertovat tarkkaavaiselle esihenkilölle paljon tiimistä ja sen ilmapiiristä

Tärkeintä oli, että opin tuntemaan muita paremmin. Toinen erittäin kiinnostava puoli on, että opin ymmärtämään, miten muut näkevät minut – tätä tietoa ei useinkaan saa muuta kautta eikä siitä tule luonnostaan keskustelua.

Fredrik Rönnlund, Future Board Ry

Muistan useamman simulaation, jossa johtaja on ounastellut, että tiettyjen henkilöiden välillä saattaa olla pientä kitkaa. Simulaatiossa on kuitenkin huomattu, että itse asiassa huoli on ollut turha ja näillä henkilöillä onkin keskenään loistava kemia.

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota

Simulaatioiden tarinat tempaavat mukaansa ja ihmiset ovat usein avoimempia keskustelemaan, kun keskustelu ei ole suoraan työasioiden äärellä. Simulaation tarina ja tilanteet tuovat keskusteluun struktuurin, minkä takia myös ajankäyttö on tehokasta ja asioihin ei jäädä junnaamaan. Yksi simulaatio kestää pari tuntia, kun ilman simulaatiota samojen asioiden käsittelyyn voisi mennä kokonainen päivä.

Simulaatiossa opin, että vaikka tunnemme toisemme melko hyvin, ajattelemme kukin itsestämme eri tavalla kuin kollegamme. SmoothTeam paljasti piilossa olleita ja aiemmin tunnistamattomia ominaisuuksia ja arvoja meissä jokaisessa.

Oli myös arvokasta kuulla kaikkien kommentoivan, mitä kaipaavat. Nämä eivät nouse kovin hyvin esiin tavallisissa tiimipalavereissa, vaikka työntekijämme ovat yleensä melko avoimia. Simulaatio herätti uudenlaista avoimuutta.

Svea Paju, Tikkurila Oyj

Tarkkakorvaisimmat esihenkilöt kiinnittävät huomiota myös siihen, miten asiat sanotaan ja myös siihen, mitä simulaatiossa ei sanota. Monissa organisaatioissa on tapana pitää erilaisia kehityskeskusteluja ja tiimipalavereja. Näihin kokemuksiin peilaten simulaatio antaa mahdollisuuden nähdä omat tiimiläiset erilaisessa tilanteessa, vähän kuin olisi kärpäsenä katossa.

Ihmisille on myös tärkeää, että heidät huomataan ja heidät tunnetaan. Simulaatiossa kaikki pääsevät kertomaan itsestään ja perustelemaan valintojaan.

Sauli Nissinen, Soldem

Esihenkilö voi kiinnittää myös huomiota esimerkiksi siihen, mitkä asiat nostetaan toistuvasti keskusteluun, syntyykö joissain tilanteissa väittelyä ja tietysti siihen, mitä positiivista sanotaan työkavereista. Esihenkilöllä on myös hyvä mahdollisuus saada palautetta omasta toiminnastaan ja kysyä syventäviä kysymyksiä turvallisessa ympäristössä.

Yhdistelmäraportit kattavampiin kehitysprojekteihin

Jokainen simulaatioon osallistunut saa raportin simulaation päätteeksi. Raportti toimii yhteenvetona sekä muistijälkenä simulaation aikaisiin keskusteluihin. Järjestelmä koostaa raportin automaattisesti.

Jos simulaatioita tehdään useammalle tiimille samassa organisaatiossa, voidaan myös tiimien keskinäisiä raportteja vertailla ja tuottaa yhdistelmäraportteja eri tiimeistä. Yhdistelmäraportit on uusi ominaisuus simulaatioalustalla, ja ne tukevat entistä paremmin laajempia kehittämisprojekteja.

Simulaation keskusteluja ja raportteja hyödyntäen voidaan nostaa esiin niin kehitettäviä asioita, kuten mahdollisia osaamis- ja rekrytointitarpeita ja monipaikkaiseen työhön liittyviä käytäntöjä. Raportti tuo myös myös selkeästi esiin tiimin vahvuuksia ja mistä kukin saa työhönsä motivaatiota.

Simulaatio auttoi ymmärtämään, että tehdyt muutokset ovat vieneet meitä oikeaan suuntaan, kun pääsin näkemään miten eri persoonat toimivat keskenään ja ovat osa työyhteisöä. Esihenkilönä haluan tukea työntekijöitä kasvamaan omaan potentiaaliinsa, löytämään oman asiantuntijuutensa ja hyödyntämään sitä rohkeasti.
Lasse Silvan, Akaan Kaupunki

Jos innostuit simulaatioista ja mietit soveltuisivatko ne teille laita viestiä ja katsotaan yhdessä! Voit myös kurkata tästä muutaman minuutin esittelyvideon aiheesta.

Reetta Koivuniemi
044 035 5855
reetta@smoothteam.fi