fbpx

Motivaation lähteet

Tämä Share-simulaatio avaa keskustelua taustalla vaikuttavista motivaatioista ja käytännöistä. Näiden ymmärtäminen auttaa tiimiä toimimaan ja tukemaan toisiaan. 

Roolitus,  vastuu, luottamus

Harjoitus herättää huomaamaan työn merkityksellisyyttä ja palautumisen lähteitä.

Me kukin koemme eri asiat energiaa antaviksi, motivoiviksi ja innostaviksi. Voimme tehdä samaa työtä laadukkaasti, vaikka taustalla olisi eri motivaatiotekijöitä. Toisaalta myös tapamme irrottautua ja hakea töille vastapainoa ovat erilaisia. Näiden molempien ymmärtäminen auttaa tiimiä toimimaan ja tukemaan toisiaan. 

Motivaation lähteet on Share-simulaatio, joka on klassista Connect-simulaatiota  kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Tarinassa ryhmänne tekee projekteja työympäristössään. Harjoitus koostuu 10 lyhyestä tilanteesta.

VÄITTÄMÄ 2: VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Minulle on keskeisintä, että…

VÄITTÄMÄ 3: YHTEISÖLLISYYS VAI TYÖN SISÄLTÖ

Näistä vaihtoehdoista minulle tärkeämpi ajava voima ja energian antaja on…

VÄITTÄMÄ 4: KYVYKKYYS

Eniten uskoani omiin kykyihini lisää, kun…

VÄITTÄMÄ 5: TASAPAINO HAASTEELLISEN JA YKSINKERTAISEN VÄLILLÄ

Motivaationi kannalta kaipaisin tällä hetkellä enemmän…

Tutkimustausta

Motivaation lähteet -harjoitukseen on koottu erilaisiin motivaatioihin, merkityksellisyyteen ja palautumiseen liittyviä tekijöitä. Kaikki nämä yhdessä lisäävät työhyvinvointia. Hyödynnämme ratkaisukeskeisten  menetelmien taustalla olevaa ajatusta siitä, että se mihin kiinnitämme huomiota, kasvaa. Mikä on jo hyvin, sitä ei tarvitse korjata. Harjoitus herättää huomaamaan paitsi kehittämisen kohteita, myös itselle tärkeitä työn ja elämän merkityksiä, työn parhaita puolia sekä palautumisen lähteitä.

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mitkä asiat kukin kokee energiaa antaviksi ja myönteisiksi työympäristössä ja samalla löydetään kehityskohteita työn käytännöistä
  • Opitaan myös tuntemaan kollegoiden tapoja irrottautua ja rentoutua
  • Voidaan oppia työkavereiden hyvistä käytännöistä
  • Yhteisen ymmärryksen kautta tehostaa tiimin toimintaa 

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille, soveltuu myös väliaikaisille ja projektitiimeille.
  • Monivalinta ei sisällä kollegoiden vahvuuksien arviointia, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.
  • Tarjoaa myös vaihtelua tiimeille, jotka ovat jo pelanneet useita simulaatioita.