Pelillistä tiiminkehitystä

Tutkimustietoon perustuva tiiminkehitystyökalu

SEURAAVAT FASILITAATTORIKOULUTUKSET

28.1.2021, 26.2.2021, 13.4.2021 ja 11.5.2021

Verkossa klo 09:00-14:00

Tiimi kuntoon hauskalla tavalla

1. Varatkaa kaksi tuntia yhteistä aikaa kalenterista joko kasvotusten tai videoneuvottelussa. 

2. Voitte valita pelinjohtajan joukostanne tai käyttää ammattimaista fasilitaattoria. 

3. Simulaation aikana tiiminne pelaa tarinallisen pelin. Opit kollegoistasi, he oppivat sinusta ja samalla kuulet miten muut näkevät sinut ja vahvuutesi. 

4. Lopuksi saatte havainnolliset raportit tiimistänne jatkokehittämisenne tueksi.

Tehokasta, helppoa ja hauskaa!

SmoothTeam on hyvin havainnollinen palvelu, jonka avulla erilaiset tiimit voivat toimia tehokkaammin. Työkalu auttaa tiimien jäseniä oivaltamaan toistensa vahvuudet. Suosittelen kokeilemaan!

Risto Siilasmaa

Hallituksen puheenjohtaja, Nokia Oyj

8 simulaatiota eri tilanteisiin

Tarjoamme kahdeksan simulaatiota, joissa kussakin on oma taustatarinansa sekä eri teorioihin perustuvat taustamuuttujat. Löydä tiimisi tilanteeseen sopivin.

 

Hyödynnä tiimin vahvuudet

Simulaatio: Oktoberfest

Ymmärrä kuormitustekijät

Simulaatio: Kehityspäivät

Yrittäjämäinen johtajuus

Simulaatio: Paranoidi optimisti

Tehokkuutta johtoryhmään

Simulaatio: Ravintolamogulit

Haasteet haltuun etätyössä

Simulaatio: Etätyöt

Diversiteetti / inkluusio

Simulaatio: Diversiteetti keskusteluun

Ajattelumme vinoumat

Simulaatio: Purjehdus itseymmärrykseen

Ketteryys

Simulaatio: Ketteryys

9

BELT Bootcamp

Voittaja 2018

9

Arctic15 & FIBAN

TOP-30 Nordic/Baltic startup 2018

9

Tutkitusti toimiva

 • Koskelin, M. (2017). Tiimin kehittäminen pelillisellä simulaatiolla ja sen vaikutus yksilön pystyvyyteen ja tiimin transaktiiviseen muistiin. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
  • Nokso-Koivisto, H-R. (2016). Ikkunoita ryhmän oppimiseen pelillisessä harjoituksessa: tapaustutkimus ryhmän roolien tunnistamisesta ja vuorovaikutuksen kehittämisestä tiiminrakennustyökalun avulla. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
   • Nokso-Koivisto, A., Heikkilä, J., & Luoto, L. (2018). SNA data collection through gamification: an example. XXXVII Sunbelt Conference, Utrecht, Hollanti.

   Periaatteet työkalun takana

   Palaute on kehittymisessä olennainen tekijä. Sen avulla saamme realistisen käsityksen osaamisestamme, vahvuuksistamme ja kehityskohteistamme. Realistinen käsitys auttaa kutakin tiimin jäsentä löytämään sellaisen roolin, jossa osaaminen saadaan parhaiten hyödynnettyä.

   Tiimin jäsenten toiveista, vahvuuksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista puhuminen muuttaa tapaa, jolla tiimin jäsenet tulkitsevat toistensa käyttäytymistä. Paremman tuntemuksen avulla on mahdollista välttää väärinymmärryksiä ja aiheettomia jännitteitä sekä samalla parantaa tiimin yhtenäisyyttä ja sen valmiutta tehdä yhteistyötä.

   Tutkimusten mukaan tiimin tehokkuus riippuu muun muassa jäsenten välisestä luottamuksesta, suhteista, positiivisesta ilmapiiristä, tiimin yhtenäisyydestä sekä sen transaktiivisesta muistista, eli tiimin kesken vallitsevasta käsityksestä siitä, kuka tietää ja hallitsee mitäkin. Nämä kehittyvät yhdessä työskentelyn kautta, mutta niiden kehittymistä voidaan nopeuttaa tehokkaasti SmoothTeamin avulla. Simulaation avulla tiimin itsetuntemus lisääntyy ja syntyy monia oivalluksia tiimin toiminnan kehittämiseksi.

   SmoothTeam-simulaatiossa tiiminjäsenten itsearviointia verrataan muiden tiimin jäsenten mielikuviin sekä arvioihin pelillisessä ympäristössä. Harjoituksen lopputuloksena tiimin jäsenet ja vetäjä oppivat, miten kukin näkee itsensä ja toisensa. Harjoituksen aikana käytävien keskustelujen avulla tiimi pystyy löytämään vahvuutensa ja kehityskohteensa.

   SmoothTeam soveltuu niin etätiimin kuin läsnätiiminkin käyttöön.

   Vinkkejä tiiminkehitykseen

   Asiakkaita

   ”Kehitämme oman tiimimme toimintaa säännöllisesti. Se on osa strategiaamme. Etsimme uusia näkökulmia toistemme ymmärtämiseen SmoothTeam-simulaation avulla. Se oli hauskaa! Tarinan kautta toistemme vahvuuksien pohtiminen toimi erittäin hyvin. Simulaatio vei keskustelun sopivan syvälliselle tasolle varsin lyhyessä ajassa. Se tarjosi riittävästi rakennetta, mutta myös riittävästi tilaa luovuudelle.

   Piritta van der Beek

   Toimitusjohtaja, Grape People Finland Oy

   Kaikki olettamukset työkaverien työtehtäviin littyvistä mieltymyksistä eivät pitäneet paikkaansa, ja niitä ei ehkä normaalissa arjessa tulisi tajuttua vääriksi. Tehtävä herätti hyvin keskustelua heti alusta asti, jota olisi liki mahdotonta saada aikaiseksi esimerkiksi tavallisessa tiimipalaverissa.”

   Osallistuja

   Bitwise

   Työskentelemme osin etänä, joten kaikki eivät tunne toisiaan niin hyvin. Simulaatiossa tuli opittua muista tiimiläisistä yllättäviä asioita ja jaettua hiljaista tietoa toistemme vahvuuksista. Parempi kuin persoonallisuustestit, sillä havainnot liittyvät käytännön tilanteisiin ja niistä päästään heti puhumaan positiivisen kautta.

   Tanja Korvenmaa

   Osuuskunta Ehta Raha

   Opin uusia asioita työtovereistani, erityisesti heidän työstään, työtottumuksistaan ja siitä mistä he pitävät. SmoothTeam-harjoitus loi meille alusta, jolla kommunikoida ja kysyä useita kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä toimivan tiimin luomiseksi. Upeaa! Tulosraportit graafeineen, tilastoineen ja yhteenvetoineen olivat mahtavat.

   Areski Stichweh

   SwingStep

   Lähetä viesti!

    Osoitteet

    Käyntiosoite:  Åkerlundinkatu 8, Tampere

    Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

    045-1143664

    smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi