fbpx

Ymmärrä kuormitustekijät

Kuormittaako kollegoitani jokin asia, jonka tekeminen ei haittaa minua laisinkaan? Voisiko työntekoa jakaa myös sen mukaan, minkä kukin kokee kuormittavaksi? WHO:n Prima-EF-työhön perustuva kuormittavuustekijöiden simulaatio auttaa selvittämään asiaa!

Kuormitustekijät

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tiimin eri jäseniä kuormittavat. Harjoitus myös edistää avointa keskustelukulttuuria kuormittavista asioista.

Simulaatio käsittelee työn kuormitustekijöitä kuten työn sirpaleisuus, haastavat vuorovaikutustilanteet ja työnjaon epäselvyys. Nämä tekijät kuormittavat eri ihmisiä eri tavoilla. Tarina etenee arkisten tilanteiden kautta ja sen aikana päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia kuormitustilanteista.

Simulaation taustatarinassa tiiminne on saanut tehtäväkseen suunnitella organisaationne kehityspäivät. Suunnittelussa tulee mutkia matkaan: kuormittavia tilanteita aikapaineista tiedonkulun ongelmiin. Harjoitus koostuu kymmenestä  lyhyestä tilanteesta. Tehtävänänne on valita, kuka tiimistänne kokisi tilanteen vähiten kuormittavaksi ja sopisi mihinkin tilanteeseen parhaiten. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja opitaan kollegoiden kokemista kuormitustekijöistä.

VÄITTÄMÄ 2: YKSITOIKKOISUUS

Kuka tiimistänne ei välitä siitä, että työ on yksitoikkoista

VÄITTÄMÄ 3: VUOROVAIKUTUS

Kuka tiimistänne kuormittuu vähiten tehdessään yhteistyötä ja toimiessaan vuorovaikutuksessa erilaisten haastavienkin ihmisten kanssa?

VÄITTÄMÄ 4: TYÖNJAON SELVYYS

Kuka tiimissänne kestää parhaiten epäselvää työnjakoa?

VÄITTÄMÄ 5: SIRPALEISUUS

Ketä tiimistänne ei haittaa, vaikka on paljon sirpaleista tekemistä?

Tutkimustausta

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Väärin mitoitettuna, puutteellisesti hallittuna tai epäsuotuisissa olosuhteissa psykososiaaliset kuormitustekijät saattavat aiheuttaa haitallista työkuormitusta. Kuormitus syntyy usein usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

Olemme rakentaneet simulaation tilanteet käyttäen taustalla Työsuojeluhallinnon psykososiaalisista kuormitustekijöitä koskevaa kyselymallia sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisua ”PRIMA-EF: Eurooppalaisia linjauksia psykososiaalisten riskien hallintaan”.

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten eri ihmiset kokevat työn kuormituksen
  • Tuoda esiin yksilölliset erot reagoida stressaaviin tilanteisiin
  • Yhteisen ymmärryksen kautta tehostaa tiimin toimintaa ja luoda hyvinvointia

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Simulaatio käsittelee erilaisia kuormittavia tilanteita työssä, joten tämä sopii tiimeille, jotka haluavat ennakoida tai ymmärtää paremmin jäsenten käyttäytymistä stressaavissa tilanteissa. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.