fbpx

Vuorovaikutus työyhteisössä

Simulaatio ohjaa keskustelemaan sekä käytännöllisistä että periaatteellisemmista kysymyksistä, miten rakennetaan luottamusta ja yhteistä vuorovaikutusta, kehitetään työn käytäntöjä tai nostetaan vaikeita asioita käsittelyyn.Vuorovaikutus työyhteisössä

Meillä on erilaisia tapoja tehdä töitä ja vuorovaikuttaa. Näiden tiedostaminen auttaa yhteistyötä ja työn tehokasta tekemistä. 

Tämä simulaatio  ohjaa keskustelemaan sekä käytännöllisistä että periaatteellisemmista kysymyksistä, miten rakennetaan luottamusta ja yhteistä vuorovaikutusta, kehitetään työn käytäntöjä tai nostetaan vaikeita asioita käsittelyyn.

Simulaatiossa päästään käsittelemään avoimesti ja fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia vuorovaikutuksesta. Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua? Miten luottamusta rakennetaan?

VÄITTÄMÄ 2: TYÖKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

Kuka tiimistä luo parempia käytäntöjä työhön?

VÄITTÄMÄ 3: TYÖN RAJAAMINEN

Kuka asettaa tarvittaessa rajoja yhteiselle työnteolle ja huolehtii näin työn ja vapaa-ajan tasapainosta?

VÄITTÄMÄ 4: YHTEINEN TYÖSKENTELY

Kuka edistää yhdessä työskentelyä (esimerkiksi organisoi tilapäisiä ryhmiä)?

VÄITTÄMÄ 5: KOLLEGOIDEN TUKI

Kuka auttaa kollegoita heidän työssään?

Tutkimustausta

Simulaatiossa esiin nostettavat asiat perustuvat tutkimuksiin (mm. Työterveyslaitos sekä kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit).

Tavoitteet

  • Ymmärtää kunkin erilaisia tyylejä, toimintatapoja ja tarpeita työssä
  • Keskustella työn käytännöistä, jotka voivat liittyä monipaikkaiseen, lähi- tai etätyöhön
  • Löytää taustalla vaikuttavia vuorovaikutuksen oletuksia
  • Keskustella ja kehittää tiiminä luottamukseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä kysymyksiä

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille.
  • Tiimeille, jotka tuntevat toisensa jo kohtuullisen hyvin ja jotka haluavat pysähtyä yhdessä arvioimaan vuorovaikutustaan sekä eri tiimin jäsenten tyylejä
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.