fbpx

Jännitteiset tilanteet

Tämä Share-simulaatio auttaa tiimiä ymmärtämään kunkin vahvuuksia ja luontaisia tapoja jännitteisissä tilanteissa.

Erimielisyyden kohtaaminen ja käsittely

Hyvissä ja tehokkaissa työyhteisöissä on tilaa moninaisille näkemyksille ja asioista pitääkin välillä olla eri mieltä. Olemme erilaisia sen suhteen, millaiset asiat kukin kokee epämiellyttävinä tai jännitteisinä, ja miten niissä luontaisesti toimimme.

Jännitteisten tilanteiden ja konfliktien välttäminen jättää usein pinnan alle erimielisyyksiä, ja siksi ne on tärkeää kohdata ja käsitellä. Tämä simulaatio auttaa tiimiä ymmärtämään kunkin vahvuuksia ja luontaisia tapoja jännitteisissä tilanteissa.

Jännitteiset tilanteet on Share-simulaatio, joka on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Harjoitus koostuu kahdeksasta lyhyestä tilanteesta.

VÄITTÄMÄ 2: LUONTAINEN TOIMINTATAPANI

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimintatapaani konfliktitilanteissa?

VÄITTÄMÄ 3: ERIMIELISYYDESTÄ KONFLIKTIIN

Mikä alla olevista on minulle vaikeinta kohdata?

VÄITTÄMÄ 4: VAHVUUTENI KONFLIKTITILANTEISSA

Mikä on minun vahvuuteni konfliktitilanteissa?

VÄITTÄMÄ 5: KÄSITTELYN AJANKOHTA

Jos on tapahtunut jotakin epämiellyttävää, toivon, että se käsitellään…

Tutkimustausta

Harjoituksessa esiin nostettavat asiat perustuvat alan tutkimuksiin.

Tavoitteet

  • Ymmärtää tiimin jäsenten erilaisia toimintatapoja ja tyylejä jännitteisten tilanteiden käsittelyssä
  • Keskustella tiimin yhteisistä tavoista käsitellä jännitteisiä tilanteita

Kenelle

  • Tiimeille, jotka haluavat kehittää toimintatapojaan jännitteisissä tilanteissa ja oppia käsittelemään niitä.
  • 4-16 hengen tiimeille, soveltuu myös väliaikaisille ja projektitiimeille.
  • Monivalinta ei sisällä kollegoiden vahvuuksien arviointia, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.