fbpx

Tiimikavereiden käsikirja

Tämä Share-simulaatio nopeuttaa tiimin tutustumista ja toisten toimintatavoista oppimista. Millainen kukin meistä on tiimipelaajana ja miten voimme yhdessä toimia niin, että kukin pystyy antamaan työlle parhaansa. Tämä soveltuu hyvin ensimmäiseksi simulaatioksi uudelle tai muuttuneelle tiimille.

Uuden tai muuttuneen tiimin tutustuminen

Kun emme tunne toisiamme, ensivaikutelma voi johtaa harhaan ja teemme vääriä tulkintoja. Törmätään haasteisiin, jotka johtuvat vääristä johtopäätöksistä. 

Uuden tai muuttuneen tiimin alkuvaiheissa tapahtuu tutustumista uusiin ihmisiin sekä työn näkökulmasta että muuten. Tämä kuitenkin tapahtuu työn lomassa varsin hitaasti. Simulaation tavoitteena on nopeuttaa tätä tutustumista.

Tiimikavereiden käsikirja on Share-simulaatio, joka on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Harjoitus koostuu kymmenestä lyhyestä tilanteesta.

VÄITTÄMÄ 2: ROOLINI RYHMÄSSÄ

Millaisessa roolissa olen mieluiten vuorovaikutustilanteissa?

VÄITTÄMÄ 3: TUNNE VAI JÄRKI?

Perustatko omaan työhösi liittyvät päätökset enemmän tunteisiin vai järkeen?

VÄITTÄMÄ 4: TOIMINTA KIIRETILANTEESSA

Kun on kiire, mihin ansaan lankean helpoiten?

VÄITTÄMÄ 5: ÄRSYTTÄVÄT TOIMINTATAVAT

Minua harmittaa/ärsyttää toimintatavoissa yleensä eniten

Tutkimustausta

Harjoituksessa esiin nostettavat asiat perustuvat alan tutkimuksiin.

Tavoitteet

  • Uuden tai muuttuneen tiimin tutustuminen toistensa työskentelytyyleihin ja -tapoihin
  • Auttaa keskustelemaan työn tekemiseen liittyvistä tarpeista, toiveista ja luontaisista toimintatavoista.
  • Tukea tiimiä löytämään yhteisiä toimintatapoja
  • Nopeuttaa luottamuksen syntymistä

Kenelle

  • Ensisijaisesti tiimille, jossa on hiljattain tapahtunut muutoksia.
  • Soveltuu myös pidempään yhdessä toimineelle tiimille. 
  • Suositeltu osallistujamäärä 4-16.
  • Monivalinta ei sisällä kollegoiden vahvuuksien arviointia, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.