fbpx

Hyödynnä tiimin vahvuudet

Mukaansatempaava simulaatio tuo näkyväksi tiimin jäsenten suhtautumisen työtehtäviin sekä käsityksiä toisistaan rakentavalla ja positiivisella tavalla. Simulaation jälkeen tiiminne osaa jakaa tehtävät tehokkaammin ja kommunikoi paremmin rooleista.

Simulaatio tekee näkyväksi paitsi eri henkilöiden vahvuudet, myös mitä kukin ajattelee toisistaan. Usein tiimit käsittelevät käsityksiään kollegoista simulaation aikana ja luovat yhteistä ymmärrystä tehokkaasta työnjaosta.

Soveltuu mainiosti osaksi tiimipäivää tai tiimin ensimmäiseksi simulaatioksi.

Tiimin vahvuudet

Simulaatio auttaa ymmärtämään kollegoita sekä erityisesti heidän suhtautumistaan eri työtehtäviin. Simulaatio luo ymmärrystä ja mahdollistaa tiimin paremman itseohjautuvuuden.

Simulaation keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, konfliktinsieto ja esiintyminen. Simulaatio johdattaa ajatukset pois työrooleista ja antaa mahdollisuuden keskustelulle piilossa olevista vahvuuksista ja erilaisista rooleista työssä ja vapaa-ajalla.

Simulaation taustatarinassa ryhmänne on päättänyt osallistua Münchenin kuuluisalle Oktoberfestille. Tämä on kertomus siitä, miten matkanne Saksaan onnistuu. Simulaatio koostuu 10 lyhyestä tilanteesta matkan varrelta. Kussakin tilanteessa ratkottavaksenne tulee, kuka ryhmästänne olisi paras henkilö ratkaisemaan kuvatun ongelmatilanteen. Kunkin tilanteen jälkeen käydään fasilitoitu keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, annetaan ja saadaan palautetta sekä kuullaan muiden näkemyksiä.

VÄITTÄMÄ 1: KRIITTISYYS

Kuka ryhmästänne soveltuisi kriittistä näkökulmaa vaativaan tehtävään?

VÄITTÄMÄ 2 TARKKUUS

Kuka ryhmästänne pitää huolellisuutta ja tarkkuutta vaativista tehtävistä?

VÄITTÄMÄ 3: KUUNTELEMINEN

Kenelle ryhmästänne olisi luontevinta kuunnella toisten huolia ja muita heille tärkeitä asioita?

VÄITTÄMÄ 4: KONFLIKTINSIETO

Kuka joukostanne häiriintyy vähiten ihmisten välisistä ristiriidoista ja erimielisyyksistä?

Tutkimustausta

Simulaation taustalla ovat McClellandin motivaatioteoria, Jungin persoonallisuusteoria sekä Belbinin tiimiroolit. Teorioiden pohjalta on valittu teemoiksi sellaiset tiimin tuntemukseen liittyvät piirteet, joiden kautta päästään keskustelemaan merkittävimmistä tiimin toimintaan vaikuttavista osaamis- ja mieltymysalueista.

Tavoitteet

  • Luoda  yhteistä ymmärrystä tiimin jäsenten mieltymyksistä
  • Tuoda yksilöiden piilossa olevat vahvuudet esiin
  • Tehdä  näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja ja roolijakoja
  • Yhteisen ymmärryksen kautta tehostaa tiimin toimintaa

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Simulaatio kehittää tiimin yhteistyötä. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.