fbpx

Ketteryyden periaatteet

Ketterä toiminta on monessa tiimissä tavoitteena, mutta mistä kaikesta ketteryys koostuu? Mitä on sen taustalla? Mitkä tavat ja käytännöt edistävät ketteryyttä ja mitkä jarruttavat?

Miten kehittyä ketteräksi?

Ketterä toiminta on monessa tiimissä tavoitteena, mutta mistä kaikesta ketteryys koostuu? Mitä on sen taustalla? Mitkä tavat ja käytännöt edistävät ketteryyttä ja mitkä jarruttavat?

Ketterään toimintatapaan liittyy esimerkiksi nopea palautesykli sekä oman tekemisen altistaminen kritiikille. Näiden aloittamiseen voi liittyä erilaisia kynnyksiä. Simulaatio avaa keskustelua myös mietityttävistä asioista ja auttaa luottamukseen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Ketterät toimintatavat ovat monissa tilanteissa tehokkaita – ja toisissa taas perinteinen suunnitelmallinen toiminta. Ketterien tapojen käyttöönotto vaatii usein perusteiden tarkastelua ja sen jälkeen yhteistä kokeilua.

Teemoina ovat erilaiset ketteryyden elementit kuten nopea ideointi, virheiden sietäminen, avun pyytäminen, vuorovaikutus ja muutosten käsittely.

Tiimi uppoutuu keskusteluun ketteryyden käytännöistä sekä kokemuksista ja tuntemuksista, jotka vaikuttavat niiden käyttöönottoon.

VÄITTÄMÄ 2: HEITTÄYTYMINEN

Kuka ryhmästänne heittäytyy nopeasti uuteen asiaan?

VÄITTÄMÄ 3: IDEOINTI

Kuka ryhmästänne ideoi ja tuottaa uusia keskeneräisiäkin ajatuksia?

VÄITTÄMÄ 4: KYSYMINEN

Kuka ryhmästänne esittää osuvia kysymyksiä?

VÄITTÄMÄ 5: AVUNPYYNTÖ

Kuka ryhmästänne uskaltaa pyytää apua, vaikka se osoittaisi vajavaisuutta?

Tausta

Ketteryyssimulaatiomme on toteutettu ketterästi. Simulaation taustana ovat yleistajuinen kirjallisuus sekä ketteryyteen liittyvät käytännöt

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä tiimin toiminnasta
  • Omaksua ketteriä toimintatapoja ja tunnistaa niiden esteitä
  • Käydä keskustelu tiimin tilanteesta ja seuraavista askelista ketteräksi kehittymisessä
  • Tehdä näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja ja roolijakoja


    Kenelle

    • Tiimeille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ketterämmäksi.

    • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.