fbpx

Johtoryhmä tehokkaaksi

Johtoryhmä on hyvin erityinen tiimi. Ratkottavat asiat ovat haastavia, mutta johtoryhmä ei ole kenenkään varsinainen työtiimi. Voimmeko johtoryhmän keskinäistä ymmärrystä parantamalla saada lisää tehokkuutta ja toimivuutta johtoryhmän toimintaan?

Johtoryhmään tehoa

Tutkimuksen perusteella johtoryhmän tehokkaalle toiminnalle on tärkeää muun muassa kyky riidellä rakentavasti, psykologinen turvallisuus, virheiden tunnustaminen sekä ponnistelu yhteisten tavoitteiden eteen.

Johtoryhmä toimii eri tavalla kuin muut yritysten tiimit: johtoryhmä on sen jäsenille ajankäytön kannalta toissijainen tiimi. Johtoryhmä myös käsittelee yrityksen vaikeampia asioita ja tekee kriittisiä päätöksiä. Tämän onnistuminen edellyttää, että ryhmällä on valmius käsitellä haastavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Simulaation taustatarina vie johtoryhmänne kimuranttien bisnesratkaisujen äärelle tutkimaan, miten johtoryhmänne toimii ja millaisia sen jäsenten työtavat ovat. Johtoryhmänne ratkoo kuvitteellisen omistamanne sivubisneksen mutkia. Joudutte muun muassa sietämään virheitä, viestimään henkilöstölle ja puuttumaan epäkohtiin yhtiössä. Harjoitus koostuu kymmenestä liiketoiminnan tilanteesta. Teidän tulee valita, kuka tiimistänne olisi osuvin valinta tarttumaan eteen tulevaan tehtävään. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja opitaan, mitkä ovat kollegoiden luontaiset tavat toimia.

VÄITTÄMÄ 2: AVOIMUUS

Kenelle teistä on luontevaa paljastaa henkilökohtaisia tietoja itsestään?

VÄITTÄMÄ 3: ERIÄVÄT MIELIPITEET

Kuka ryhmästänne kuuntelee myös eriäviä mielipiteitä tyrmäämättä niitä?

VÄITTÄMÄ 4: EPÄKOHTIIN PUUTTUMINEN

Kenelle teistä on luontaisinta puuttua epäkohtiin ja ottaa ne puheeksi?

VÄITTÄMÄ 5: EPÄONNISTUMISTEN SALLIMINEN

Kenelle ryhmästänne on helppo kertoa myös epäonnistumisista ja vaikeista asioista?

Tutkimustausta

Simulaatio perustuu erilaisiin johtoryhmätyöskentelyä käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joista kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin jälkeen on valittu kiinnostavimmat.

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten tiimi toimii tehokkaimmin
  • Tuoda esiin yksilölliset toimintatavat ja mieltymykset, tutustua kollegoihin varsinaisten työtehtävien ulkopuolella
  • Tehdä näkyväksi käytäntöjä ja roolijakoja
  • Antaa johtoryhmälle mahdollisuus keskustella toimintatavoistaan

Kenelle

  • Organisaatioiden johtoryhmille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.