fbpx

Monipaikkainen työ

Tämä Share-simulaatio lisää ymmärrystä huomioitavista asioista, kun kukin valitsee työskentelypaikkaansa ja luo yhteistä ymmärrystä etä- ja läsnätyön hyödyistä ja haasteista.

Etätyö, läsnätyö

https://vimeo.com/794075871

Niin etä-, lähi- kuin monipaikkaisessakin työssä on tekijöitä, jotka uhkaavat tai tukevat työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Monipaikkaisen työn edut ja haasteet riippuvat siitä, millaisesta organisaatiosta, liiketoiminnasta, työstä ja tehtävistä on kyse. Simulaatiossa irrottaudutaan siitä, missä työtä tehdään, ja keskitytään siihen mikä kullekin tuo työssä energiaa ja hyvinvointia, riippumatta työntekopaikasta.

Monipaikkainen työ on Share-simulaatio, joka on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Harjoitus koostuu 10 lyhyestä tilanteesta.

VÄITTÄMÄ 2: KASVOTUSTEN TYÖSKENTELYN HYÖDYT

Mikä on minulle tärkein syy tulla työskentelemään yrityksen toimitiloihin?

VÄITTÄMÄ 3: ETÄTYÖ HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

Minulle parasta etätyössä on…

VÄITTÄMÄ 4: ETÄTYÖN HAASTEET

Etätyön haastavin puoli minulle on…

VÄITTÄMÄ 5: ETÄTYÖN JA LÄHITYÖN TASAPAINO

Minulle ihanteellinen määrä toimistopäiviä viikossa olisi…

Tutkimustausta

Harjoituksessa esiin nostettavat asiat perustuvat tutkimuksiin (mm. Työterveyslaitos sekä kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit).

Tavoitteet

  • Lisätä ymmärrystä huomioitavista asioista, kun kukin valitsee työskentelypaikkaansa
  • Luoda yhteistä ymmärrystä etä- ja läsnätyön hyödyistä ja haasteista
  • Verrata omia ja tiimin tarpeita monipaikkaisen työn järjestämisessä
  • Kehittää tiimin toimintaa monipaikkaisessa työssä

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille, soveltuu myös väliaikaisille ja projektitiimeille.
  • Monivalinta ei sisällä kollegoiden vahvuuksien arviointia, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.