fbpx

Suomen kielessä on paljon sanontoja, joista osa on kestänyt aikaa ja toisista voi olla nykypäivänä montaa mieltä. Vaikeneminen on kultaa, puhuminen hopeaa. Tämä on viisautta, jos vaikenemisella tarkoitetaan kuuntelemista ilman, että itse kiirehtii puhumaan toisen päälle. Toisaalta puheeksi ottaminen on tärkeää, ja mielestäni aika harvassa ovat sellaiset asiat, jotka paranevat vaikenemalla, ollaan sitten yksityiselämässä tai työssä.

Tärkeää kuitenkin on, miten asiansa pukee sanoiksi. SmoothTeamin simulaatiot ovat syntyneet asioiden sanoittamista helpottamaan.  Simulaatioiden fasilitaattorina olen saanut olla mukana monessa tärkeässä hetkessä, jolloin keskustelu on synnyttänyt tiimissä uusia oivalluksia. Pysähdyn seuraavassa muutamaan mieleeni jääneeseen tilanteeseen matkan varrelta. Yksityiskohtia on sopivasti pyöristelty asiakkaidemme yksityisyyden suojaamiseksi, tapahtumat ovat niin kuin ne näin ja koin. 

Onko liike tärkeämpää kuin suunta – päätöksenteon monet puolet

Syksyinen kalpea aurinko siilautuu keltaisten lehtien lomasta. Se lämmittää paidan selkämystä kävellessäni Haikon kartanon loivaa rinnettä alas. Asiakasryhmä on ollut työstämässä strategiaansa jo eilisestä lähtien, ja tänään on vuorossa vielä simulaation pelaaminen. Sillä tehdään tiiminjäsenten vahvuuksista näkyviä ja kuullaan, miten muut näkevät kunkin vahvuudet. Uppoudumme simulaatioon, ja iltapäivän aikana käydyt keskustelut jättävät pysyvän muistijäljen – läsnä on tunne siitä, että olemme avoimesti oikeiden, tälle tiimille merkityksellisten asioiden äärellä. 

Nostan tässä esiin yhden keskusteluteemoista. Simulaation tarina kuljetti meitä kauppareissulle, jossa joku tiimistä oli valittava suorittamaan pikapikaa ostokset, jotta saataisiin iltapalaa hotellille. Kukin valitsi, kuka tiimistä pitää nopeasta päätöksenteosta ja asioiden toteuttamisesta ripeästi. Kun visualisointi tuli vastausten jälkeen esille, nähtiin, että kaikki tiimin jäsenet olivat luontaisesti nopeita päätöksentekijöitä. Ensimmäinen reaktio oli naurunremakka ja tämän jälkeen todettiin, että tällaisiahan me juuri ollaan, saadaan nopeasti päätökset taputeltua ja sitten alkaakin tapahtua. Hyvä me! 

Mutta kun pysähdyimme teeman ääreen, nousi taustalta uusia näkökulmia asiaan. Miten nopea päätöksenteko ja toimeenpano näkyy tiimin arkipäivässä: onko liike tärkeämpi kuin suunta? Miten tiimi pystyy käsittelemään eriäviä mielipiteitä? Mitä tapahtuu jos joku nostaakin esiin, onko nyt varmasti kaikki tärkeimmät näkökulmat huomioitu, olisiko syytä ottaa vielä askel taakse? Voisimmeko hyötyä myös diversiteetistä tämän piirteen suhteen, ja toisaalta osaisimmeko olla jyräämättä erilaista jäsentä matalaksi, osaisimmeko käyttää erilaisuutta vahvuutena? Vanhan sanonnan kolikolla on monta puolta. Jopa enemmän kuin kaksi. Asioiden visualisoiminen auttoi selvästi tiimiä oivaltamaan uusia näkökulmia toimintaansa.  

Miten olla arvostavasti ja rakentavasti kriittinen?

Räntää sataa. Työnnyn huojentuneena suurine fasilitointikasseineni rappukäytävän kuivaan suojaan. Raput ylös ja olen perillä tuolipiirin lämpimässä tunnelmassa. Johdatan ryhmän simulaation saloihin ja saan pian tavoittelemani roolin sivustaseuraajana, tarvittaessa ohjaten tiimiä syventävin kysymyksin. Simulaation alkupuolella tiimiä vastaan tulee tilanne, jossa kukin nimeää joukosta yhden, joka on paras katsomaan asioita kriittisesti. Nimeämisen jälkeen saamme kuvaajan nähtäväksemme, ja tiimi toteaa naureskellen, miten kuka vain olisi voitu nimetä tässä kohdin. Kriittisyys koetaan tiimin erityisenä vahvuutena. 

Pian keskustelu saa uusia sävyjä. Tapetaanko uudet ideat jo pieninä versoina liiallisellakin kriittisyydellä? Uskallammeko tiimissä lähteä nopeisiin kokeiluihin? Saako kriittisyys aikaan sen, ettei uusia asioita uskalleta tehdä, koska epäonnistumisen mahdollisuus on liian vahvasti läsnä? Miten osoitamme kriittisenä tiiminä toisiamme kohtaan luottamusta ja arvostusta? Tärkeitä kysymyksiä, joista syntyi vaikuttava keskustelu ja myös konkreettisia johtopäätöksiä tulevaisuuteen. Tulostyöpajan aikana tiimi kehitti yhteistyölle rakenteen, jossa selkeästi erotetaan ideointivaihe päätöksenteosta. Ideointivaiheessa kriittisyys ei ole sallittua, vaan panokset laitetaan toisten ajatusten rikastamiseen. Vasta päätöksenteon vaiheessa tuodaan esiin kriittisempiä näkökulmia.   

Pysähtyminen luo luottamusta

Ei ole sellaista vahvuutta, joka ei voisi kääntyä heikkoudeksi tai haasteeksi, eikä heikkoutta tai haastetta, joka tiedostettuna ei voisi olla myös vahvuus. Tiimin työskentelyä kehitettäessä ei aina tarvitse mennä merta edemmäs kalaan. Joskus riittää päivä keskustelulle, jakamiselle ja luottamuksen synnyttämiselle pyhitettyä yhteistä aikaa konttorilla – tai etänä. SmoothTeamin simulaatio on yksi tapa päästä nopeasti kiinni asioihin, joilla on tiimille merkitystä. Joko teidän on aika puhua?