fbpx

Eri ihmiset kokevat erilaiset asiat innostaviksi ja energian antajiksi. Niinpä voimme tehdä samaa työtä laadukkaasti, vaikka taustalla olisi erilainen motivaatio. Toisaalta myös saamme vastapainoa työllemme erilaisista asioista. Näiden tunnistaminen auttaa tiimiä toimimaan paremmin yhdessä ja tukemaan toisiaan.

Yhteinen ymmärrys näistä asioista lähentää tiimiä ja parantaa luottamusta tiimiläisten välillä.

SmoothTeamin uusi Motivaation lähteet ja töistä palautuminen -simulaatio auttaa tiimiä kasvattamaan keskinäistä ymmärrystä näistä asioista tehokkaalla ja mielekkäällä tavalla. Samalla löydetään kehityskohteita työtavoista ja yhteistyön tekemisestä.

Simulaatio koostuu kymmenestä lyhyestä tilanteesta. Tilanteiden vastausvaihtoehdot käsittelevät tiimiläisten toiveita, odotuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen työn motivaatioon ja työstä palautumiseen.

Ensimmäinen monivalinta-tyypin simulaatio

Uusi simulaatio on ensimmäinen monivalinta-simulaatiotyypin edustaja, ja se on tavallista simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Simulaatio ei sisällä kollegoiden nimeämistä, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.

Näytämme mielellämme, miten Motivaation lähteet ja töistä palautuminen -simulaatio toimii! Lisäksi uusi simulaatio on jo vapaassa käytössä kaikkilla SmoothTeam unlimited-asiakkailla (rajaton kuukausikäyttö).

Seuraavat monivalinta-simulaatiot ovat jo viimeistelyvaiheessa ja tulevat käyttöön alkuvuodesta 2023.