fbpx

Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL) työskentelee kunnianhimoisia ja näkemyksellisiä ihmisiä. Meille ei tulla rahan perässä, vaan rakkaudesta lajiin. Kaikki ovatkin sitoutuneita paitsi omaan tehtäväänsä, myös tekemään koko SYL:stä paremman. Tämä on erinomainen asia, ja meillä onkin paljon erilaisia näkemyksiä SYL:n toiminnasta. Toisinaan suhtaudumme kuitenkin turhankin kriittisesti muiden ideoihin. Toinen merkittävä haaste on ihmisten vaihtuvuus: asiantuntijat eli henkilöstö pysyy samana, mutta toimistolla päätoimisesti työtä tekevä hallitus vaihtuu vuosittain. Samalla keskustelukulttuuri muuttuu ja voisi sanoa, että se pitää luoda uudestaan vuosittain.

Simulaatiot luovat pohjaa keskustelulle

Teemme tietoisesti työtä työyhteisön hyväksi ja SmoothTeamia olemme hyödyntäneet jo kolme kertaa. Olemme valinneet sen erityisesti simulaatioihin pohjautuvan lähestymistavan takia. Simulaatio luo pohjaa keskustelulle ja pitää yhteisen työpajan mielekkäänä osallistujille myös etänä.

Hiljattain tekemämme simulaatio auttoi meitä tunnistamaan ja sanoittamaan sitä, mikä keskustelukulttuurissamme toisinaan tökkii ja miksi emme aina pysty olemaan rakentavia. Erityisesti SmoothTeam auttoi tunnistamaan voimakkaan kriittisyyden, jota useilla meillä on. Kriittisyys on meille suuri lahja, kunhan osaamme yhdessä toimia niin, että saamme siitä hyödyn. Simulaatio auttoi myös johtoa yhteisen tekemisen järjestämisessä: miten tilaisuuksia johdetaan, koska tehdään pienissä ryhmissä ja koska kaikki yhdessä, miten puheenvuoroja jaetaan ja niin edelleen.

Moninaisia hyötyjä

Simulaation aikaan vajaa puolet työyhteisöstä oli ollut vasta neljä kuukautta tiimissä. Simulaatio toimi tutustumiskeinona ja innosti ihmisiä tutustumaan paremmin toisiinsa myös simulaation jälkeen.

Simulaatio toimii hyvin myös siksi, että siinä tehdään aluksi sopivasti pohjakartoitusta, kun jokainen vastaa omasta näkökulmastaan. Tämä pohjatyö auttaa juurisyiden tunnistamiseen, ja päästään syvälle keskusteluihin, mikä ei tavallisella fasilitoidulla työpajalla onnistuisi. Samalla tunnistetaan yksilöiden ominaisuuksia, ja saadaan kuva, millaisia ihmisiä työyhteisössä on.

SmoothTeam tuo myös yksilöille reflektoitavaa siitä, miten näen itseni ja miten muut näkevät minut. Siinäkin suhteessa SmoothTeam menee pidemmälle kuin muut työnohjauksen välineet. 

Voin ehdottomasti suositella SmoothTeamia erilaisille järjestöille. SmoothTeam toimii tiimin ja sen työskentelyn kehittämiseen, auttaa tunnistamaan kipupisteitä ja käymään niistä rakentavia keskusteluja.

Sonja Raitamäki
Pääsihteeri
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

    Haluan tilata simulaationHaluan kuulla lisää, olkaa minuun yhteydessäHaluan 15 minuutin esittelyn palvelusta videopuheluna