fbpx

SmoothTeamin simulaatiot ovat erinomainen tapa kehittää tiimin toimintaa ja parantaa sen suorituskykyä. Äskettäin lisäsimme palveluumme Ideanappulan, jonka avulla kehitysehdotusten ja -ideoiden kirjaaminen simulaation aikana käy vaivattomasti.

Uusi Kehityssuunnitelma-ominaisuus puolestaan auttaa tiimiä priorisoimaan simulaation aikana esiin nousseet kehitysideat, aikatauluttamaan niiden toteutuksen ja vastuuttamaan tiimin jäsenet niiden toteutuksesta.

Kehityssuunnitelman käyttö

Kehityssuunnitelman käyttäminen on helppoa ja yksinkertaista. Simulaation lopussa raportista löytyy uusi Kehityssuunnitelma-osio, jonka pelinjohtaja voi halutessaan aktivoida osallistujille. 

Kehitystyökalu toimii kolmessa vaiheessa:

  1. ÄÄNESTYS: Aluksi tiimi priorisoi simulaatiossa käsitellyt aiheet tärkeysjärjestykseen. Tämä tapahtuu yksinkertaisella äänestyksellä, jonka aikana pelaajien näkyvissä ovat myös kuhunkin aiheeseen liittyvät simulaation aikana kirjoitetut ideat. Lopuksi pelinjohtaja sulkee äänestyksen, jolloin siirrytään seuraavaan vaiheeseen.
  2. AIHEIDEN KÄSITTELY: Palvelu järjestää tärkeimmäksi äänestetyt aiheet ylimmäksi. Aiheen käsittelyn yhteydessä pohjana ovat simulaation aikana kirjoitetut siihen liittyvät ideat. Kaikki pelaajat ja pelinjohtaja voivat kirjata myös uusia ideoita. Nämä vastuutetaan ja aikataulutetaan. Aiheen tultua käsitellyksi pelinjohtaja siirtää keskustelun seuraavaan aiheeseen. 
  3. LOPETUS: Tiimi voi vielä käydä läpi tehdyt päätökset ja halutessaan muokata niitä.

Osallistujat pääsevät myöhemmin palaamaan kehityssuunnitelmaan sähköpostilla toimitetun raporttilinkin kautta.

Pelinjohtajat voivat tutustua ennen simulaatiota toiminnallisuuteen tarkemmin luomalla harjoitussimulaation, jossa pääsevät näkemään miten Kehityssuunnitelmaa käytetään.