fbpx

Kun SmoothTeam-simulaatiossa parannetaan tiimikemiaa ja opitaan lisää esimerkiksi tiimikaverien vahvuuksista ja työskentelymieltymyksistä, tiimi usein keksii myös konkreettisia parannusehdotuksia tiimin toimintaan. Simulaation aikana on päätetty esimerkiksi kierrättää vastuita, muuttaa palaverikäytäntöjä ja jopa tehty päätös johtoryhmän perustamisesta.

Tähän asti ideoiden ylöskirjaamisessa on ollut kirjavia käytäntöjä, mutta jatkossa jokainen simulaatioon osallistuja voi tallentaa ideoita ja kehitysehdotuksia erittäin helposti suoraan SmoothTeamin palvelussa. Nimesimme uuden toiminnallisuuden ideanappulaksi.

Simulaation aikana ruudun alakulmassa näkyy pieni hehkulamppu eli ideanappula. Sitä klikkaamalla mieleen tulleen idean voi heti kirjoittaa ylös. Ideat tallentuvat simulaatiosta luodulle raportille joten niihin voidaan palata myös simulaation jälkeen. Tiimi voi esimerkiksi valita tärkeimmät ehdotukset ja sopia niiden eteenpäin viennistä.

Ideanappulalla kirjattujen kehitysehdotusten jatkotyöstö ja vastuuttaminen onnistuu kätevästi uudessa Kehityssuunnitelma-työkalussa. Yksinkertaista, helppoa ja tehokasta!