Työn tekeminen muuttuu, ja monet tiimit tarvitsevat uusia, toimivia ratkaisuja arkeensa. Miten yhdistää lähi- ja etätyön parhaat puolet omalle tiimille sopivaksi? Asiakkaidemme pyynnöstä olemme kehittäneet juuri tähän tilanteeseen sopivan simulaation.

Jokaisen tarpeet ovat erilaisia

Ihmisten tarpeet työn tekemiselle ovat erilaisia. Yhdelle tärkeintä on keskittymisen mahdollistava tila, toiselle asioiden työstäminen yhdessä. Joku saa energiansa selkeydestä ja toinen saamastaan palautteesta. Toisille on olennaista, että työ ja vapaa-aika ovat selkeästi erillään, kun taas toiset nauttivat joustavasta rytmityksestä. Entäpä mikä on etä- ja lähityön suhde?

Kunkin työyhteisön tulee löytää itselleen parhaiten toimivat käytännöt. Tämä vaatii tiimin jäseniltä omaa pohdintaa sekä yhteistä keskustelua toivotuista toimintatavoista.

Hybridityön ratkaisut tukevat työyhteisön toimintaa – pelkkä tekninen keskustelu ei riitä

Kun etsitään tiimille parhaita ratkaisuja, on usein fiksua mennä aluksi pintaa syvemmälle ja puhua siitä, mikä ketäkin töissä innostaa ja mikä antaa energiaa ja mitkä asiat toisaalta ovat energiasyöppöjä kenellekin. Näin opimme ymmärtämään syitä ja taustoja. Jos nimittäin aloitamme suoraan etä- ja läsnätyön ja niiden erojen tarkastelusta, olennaisia asioita jää helposti oivaltamatta. Kun ymmärrämme ihmisten erilaiset tarpeet ja toimintatyylit, voimme löytää uusia ratkaisuja, yhdistellä erilaisia tapoja ja jättää tiimiläisille valinnanvaraa. Tämä on paljon hedelmällisempää, kuin pelkkä keskustelu siitä, valitsemmeko toimintatavan A vai B. Näin tiimi voi menestyä ja kaikki tiimin jäsenet voida hyvin.

Tämän laajemman näkökulman jälkeen voidaan tarkastella työtä etä-, läsnä- ja hybridityön näkökulmasta: miten työnteko kannattaisi yhdessä järjestää? Osa aiheista on tuttuja lähityöstä, osa korona-ajan etätyöstä. Tututkin asiat hyötyvät uudesta keskustelusta ja päivittämisestä, jonka perusteella tiimi voi luoda sille toimivat hybridityön käytännöt.

Hybridityön simulaatio auttaa keskustelemaan työn käytännöistä

Hybridityön simulaatio perustuu vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin sekä näiden lisäksi ILO:n laatimaan ”Etätyöskentely Covid-19 pandemian aikana ja sen jälkeen” -oppaaseen.

Jos kaipaat tehokasta työkalua, jonka avulla tiimi pääsee kehittämään itselleen sopivampia työn tekemisen tapoja, laita viesti! Katsotaan yhdessä, miten hybridityö-simulaatio tukee tarpeitanne. Lue simulaatiosta lisää.