fbpx

Käytimme SmoothTeamia tuotekehitystiimissä, joka kehittää Tiima-nimistä tuotetta. Tiimimme jäseniä asuu eri puolilla Suomea, joten olemme tehneet paljon etätöitä jo ennen epidemiaa. Myös SmoothTeam-simulaatio toimi hienosti etänä.

Simulaatio eteni sujuvasti

Simulaatio sai aikaan hyvää keskustelua myös sellaisessa porukassa, jota on välillä vaikeampi saada ääneen. Erityisesti pidin avokentästä, johon osallistujat voivat laittaa kommentteja. Näin fasilitoija voi poimia myös hiljaisemmilta jäseniltä aiheita keskusteluun.

Valitsimme simulaation ulkopuolisen fasilitaattorin kanssa ja tämä oli meille hyvä ratkaisu: pystyin esihenkilönä olemaan sopivan pienessä roolissa, kun ulkopuolinen auttoi keskustelua.

Työkaluna SmoothTeam on selkeä ja sitä pystyy hyvin käyttämään vähemmänkin kokenut. Se ohjaa mietityllä tavalla suoraan sopiviin keskusteluihin ja myös siirtymään eteenpäin. Simulaatio myös rajasi keskustelua sopivasti ja ohjasi sitä tarpeellisiin aiheisiin.

Simulaatio toi esiin piilossa olevia asioita

Saimme vaivattomasti avattua erityisesti vaikeita asioita jatkokeskustelun aiheeksi. Nämä ovat tiimille tarpeellisia keskusteluja, jotka jäävät helposti taka-alalle. Niistä voidaan puhua kahden kesken, mutta niiden tuomiselle yhteiseen keskusteluun on tavallisesti suuri kynnys.

Esihenkilönä minulle olennaista on, että kaikki keskustelunaiheet tulivat muilta kuin itseltäni. Näiden aiheiden käsittely on nyt tiimimme yhteinen intressi ja jatkamme niiden käsittelyä simulaation jälkeen.

Miten otamme päätösvaltaa ja miten heittäydymme?

Yhteisiin jatkokeskusteluihin olemme ottaneet ensimmäiseksi seuraavat simulaatiossa esille tulleet asiat:
Olemme jo pitkään toimineet Scrum-mallin mukaisesti, eli roolien ja käytäntöjen pitäisi olla selviä. Huomasin kuitenkin jälleen, että kun ei puhu tarpeeksi, odotetaan esihenkilöltä tai tuoteomistajalta helposti liikaakin tiimille kuuluvia ratkaisuja.
Meillä on erinomaisia osaajia, mutta välillä nopeaa heittäytymistä ja mielipiteiden vaihtamista tarvitsevissa tilanteissa on ollut haastetta. Haluamme tehdä hyvää jälkeä ja perehtyä asiaan, jolloin nopeaan ideointiin tulee kynnystä.

Hyvä tiimi osaa toimia sekä yhdessä että itsenäisesti

Hyvässä tiimityössä on tärkeää löytää tasapaino siinä, mitä tehdään yksin ja mitä porukalla. Jotta tiimi voi toimia tehokkaasti, sen on tunnistettava jäsentensä vahvuudet ja muodostettava tiimin sisältä eri tehtäviin sopivia ryhmiä, jotka voivat viedä asioita eteenpäin.

Toinen hyvän tiimin tunnusmerkki on turvallinen porukka. Jotta tähän päästään, on tarpeen tuntea muita ja myös välillä pitää hauskaa yhdessä. Nämä molemmat kehittyivät simulaatiossa.

Tiimiläiset suosittelevat SmoothTeamia myös muille

Jo simulaation aikana huomasin, että tiimi selvästi tykkäsi simulaatiosta. Simulaation jälkeen kyselin kokemuksesta tiimiltä. Tiimiläiset pitivät simulaatiokokemusta hyödyllisenä ja suosittelevat sitä muille.

Suosittelen SmoothTeamia ihan jokaiselle tiimille

Myös itse suosittelen SmoothTeamia ihan jokaiselle tiimille alasta riippumatta. Erityisesti suosittelen uudelle tai muuttuneelle tiimille tai vanhemmalle tiimille, joka ei ole vielä keskustellut toistensa vahvuuksista. Tiimin ei tarvitse olla pysyvä, myös tilapäinen tiimi hyötyy simulaatiosta.


Juho Uutela
Product Owner ja esihenkilö
Visma Enterprise Oy