fbpx

Visma Solutions Oy on noin 300 hengen ohjelmistoyritys. Simulaatioomme osallistui hyvinkin kokeneita valmentajia. Siksi valitsimme Ajattelun vinoumat -simulaation, koska tämä ryhmä kaipasi ajattelun haastamista ja valmentajina muut aiheet olivat meille jo tutumpia. SmoothTeamin valitsimme kuultuamme siitä hyviä kokemuksia sekä ennen kaikkea kiinnostavan ja meille ajankohtaisen aiheen takia. Ajattelun vinoumien käsittelyyn yhdessä ei ollut tiedossamme muita toimivia työkaluja.

Uskomme vahvasti itseohjautuvuuteen 

Olemme tekemässä isoa muutosta sisäisessä organisoitumisessa. Tavoitteenamme on  muodostaa entistä ketterämpi yritys siirtymällä aiempaa esihenkilöttömämpään suuntaan. Tämän onnistumiseksi halusimme avata keskustelua siitä, millaiset ajattelun vinoumat voisivat estää meitä näkemästä toisen totuutta. Samalla halusimme saada perspektiiviä muuhun kuin omista lähtökohdista tapahtuvaan ajatteluun.

Uskomme vahvasti itseohjautuvuuteen: johto antaa suuntaa ja vismalaiset osaavat tehdä fiksuja päätöksiä. Tämän taustaksi on tärkeää, että yritetään ymmärtää toisen motiiveja ja millaisia ennakkoluuloja tai asenteita saattaa olla taustalla. 

Usein kun vietetään tiimipäivää tai vastaavaa, päädytään helposti pitkäksikin aikaa yleiseen keskusteluun ilman rakennetta tai tavoitteita. Vapaa keskustelu on aina arvokasta, mutta simulaatio toi selkeän kehikon keskustelulle ja ohjasi hyvällä tavalla puhumaan yhdessä valitusta aiheesta.

Simulaatio ohjasi syviin keskusteluihin

Osa osallistujista on ollut toistakymmentä vuotta Vismalla, mutta mukana oli myös tuoreita vismalaisia. Tavoitteena oli myös tutustua toisiimme. Kognitiiviset vinoumat on aiheena vaativa, ja ennen simulaatiota puhuimme aiheesta reilun puolisen tuntia. Osalla meistä oli kokemusta vinoumiin liittyen ja jaoimme myös tarinoita aiheesta.

Kognitiivisten vinoumien ymmärtäminen on tärkeää työyhteisössä ja niiden käsittely on myös osallistujia kiinnostava aihe. Vinoumien ymmärtäminen tukee yhteistyötä jatkossa ja se, että jokainen avaa omaa ajatteluaan, onkin keskeisempää kuin tämän keskustelun lopputulos. Keskustelut menivät mielenkiintoisiksi ja syviksi. On vaikea kuvitella, miten muuten alettaisiin vapaissa keskusteluissa puhua näistä teemoista ainakaan itsekriittisesti.

Perusmotiivien ymmärrys kasvattaa luottamusta

Erityisesti liideriporukassa on tärkeää, että ymmärrämme toistemme ajattelua, vaikka emme olekaan aina samaa mieltä. Haluammekin rakentaa luottamuksellista ympäristöä, jossa on mahdollisuus keskustella vapaasti. Ymmärrys kollegoiden perusmotiiveista auttaa tämän kehittymistä.

Purimme stereotypioita, opimme toisistamme ja näimme sokeita pisteitä

Simulaatio purki stereotypioita. Ajattelemme helposti, että esimerkiksi myyntiä kiinnostavat vain tietynlaiset asiat. Kuitenkin meillä on samansuuntaiset asiakkaalle arvoa tuottavat tavoitteet myynnissä, tuotekehityksessä tai henkilöstöosastolla ja kaikkien olisi tarpeen ymmärtää ne ja työskennellä kohti yhteistä maalia. Itseohjautuvuus ei tarkoita heitteillejättöä, vaan sitä, että mennään yhdessä oikeaan sovittuun suuntaan. Stereotypioiden purkaminen auttaa hahmottamaan tämän suunnan yhdessä.

Simulaation aikana tuli useita yllätyksiä, kun joku oli arvioinut heikoksi puolekseen asian, joita toiset olivat nähneet hänen vahvuutenaan. Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa joku kertoi työskentelevänsä jonkin ennakkoluulonsa kanssa – ja tämä asia oli näyttäytynyt muille jopa vahvuutena. Tämä avasi hyviä keskusteluja, joissa opimme sekä itsestämme että toisistamme.

Toisena esimerkkinä huomasimme, että on asioita, joiden kuvittelin olevan paremmin kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Esimerkkinä tästä informaatiohankinnan vinouma, jota en ainakaan itse aluksi tunnistanut mitenkään merkittäväksi meillä – kuitenkin simulaation yhteisessä arviossa paljastui taustaa tarkemmin. Valtaosa kokee, että vaikka päätös on periaatteessa jo tehty, haluamme edelleen kerätä asioita sen tueksi, vaikka se ei muuttaisi tosiasiaa päätöksestä. Tämä on esimerkki sokeasta pisteestä, joita on meillä kaikilla ja jollaisia simulaatio auttaa valaisemaan.

Lisäksi simulaatio myös tutustutti ihmisiä toisiinsa ihan konkreettisesti. Meillä oli joukossa henkilöitä, jotka eivät olleet koskaan tavanneet fyysisesti. Nyt pääsimme hyviin keskusteluihin, ja simulaation aikana toteutus videoneuvottelun välityksellä ei haitannut tätä yhtään.

Suosittelen SmoothTeamia tiimeille, joissa yhteistyö, motivaatio ja innostus ovat tärkeitä

Olemme itse ohjelmistoyritys, jossa ollaan varsin avoimia ja meille simulaatiot sopivat todella hyvin. SmoothTeamin simulaatiot toimivat erityisen hyvin mm. asiantuntijayrityksiin, joille ihmisten osaaminen on keskiössä ja jossa ihmiset tekevät työtä yhdessä. Silloin kaikki kaikessa on, että porukka on motivoitunutta ja myös innostuneita omasta työstään. 


Jarmo Annala
Netvisor Product Line Manager 
Visma