fbpx

Yhdenvertaisuus työyhteisössä

 

Millaista erilaisuutta työyhteisössä on ja millaisia ilmiöitä siihen liittyy? Erilaisuuden edessä emme aina tunnista toisten tarpeita tai toiveita.

Haastavia työyhteisötilanteita

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea erilaisuutta työyhteisössä on ja käymään rakentavaa keskustelua siihen liittyvistä vaikeistakin ilmiöistä kuten tiedostamattomasta syrjinnästä.

Erilaisuutta sisältävät tiimit tekevät tutkitusti parempia tuloksia, mutta yhteistyö voi olla vaativampaa. Elämme kuitenkin maailmassa, jossa yhdenvertaisuus ei kaikilta osin toteudu. Omia tai tiimin asenteita erilaisuuteen ei aina edes tiedosta. Simulaatiossa päästään konkreettisten tilanteiden kautta keskustelemaan siitä, miten osaamme tunnistaa erilaisuutta ja puuttua haastaviin tilanteisiin.

Simulaatio sijoittuu kuvitteellisen konsulttiyrityksen työhön. Toisin kuin useimmissa muissa simulaatioissamme, tässä tiimi siis toimii työympäristössä, Näin pystytään käsittelemään työympäristön diversiteettitilanteita, jotka liittyvät työympäristön käytäntöihin ja sääntöihin.

VÄITTÄMÄ 2: Epäasiallinen chat-keskustelu etnisestä taustasta

Kuka teistä ottaisi puheeksi epäasiallisen chat-keskustelun etnisestä taustasta?

VÄITTÄMÄ 3: Seksuaalivähemmistöä syrjivät “vitsit” kahvihuoneessa

Kuka teistä ottaisi puheeksi sen, että seksuaalivähemmistöstä kerrotaan syrjiviä vitsejä kahvihuoneessa?

VÄITTÄMÄ 4: Alastomuus saunaillassa

Kuka teistä ottaisi puheeksi sen, että alastomuus saunaillassa voi häiritä?

VÄITTÄMÄ 5: Ikäsyrjintä

Kuka teistä puuttuisi tilanteeseen, jossa henkilön ikää käytetään asiattomasti valintaperusteena?

Tutkimustausta

Simulaatioon on koottu työympäristössä relevantteja monimuotoisuuden eri osa-alueita. Lähteinä ovat yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Työturvallisuuskeskus TTK:n julkaisu Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä (2016) sekä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely työpaikoille (Työturvallisuuskeskus)

Tavoitteet

 • Tuottaa neutraaleja keskustelunavauksia erilaisuudesta
 • Harjoitella puuttumista ja puheeksiottamista, joita pidetään diversiteetin ja inkluusion käsittelyssä avainasioina.
 • Tunnistaa ja ymmärtää erilaisia erilaisuuden piirteitä työyhteisössä.
 • Tuoda esiin yksilölliset toimintatavat liittyen erilaisuuteen ja vähentää väärinymmärrysten riskejä
 • Tehdä näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja, käytäntöjä ja roolijakoja

   Kenelle

   • 4-16 hengen tiimeille. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
   • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.