fbpx

Konfliktit ja jännitteiset tilanteet ovat normaali osa työelämää. Hyvissä ja tehokkaissa tiimeissä ollaan välillä eri mieltä. Keskeistä on, miten käsittelemme jännitteiset tilanteet. Erimielisyyksien ja konfliktien ratkaiseminen mahdollistaa oppimisen ja vahvistaa tiimin jäsenten välistä luottamusta.

Yhden keskustelu on toisen konflikti

Siellä missä on ihmisiä, tulee ennen pitkää myös konflikteja. Olemme erilaisia sen suhteen, millaiset asiat kukin kokee epämiellyttävinä tai jännitteisinä. Yksi voi nähdä eri mieltä olemisen kiinnostavana keskusteluna ja mahdollisuutena haastaa muiden mielipidettä, kun taas toinen kokee sen kuormittavana konfliktina. Konfliktilla tarkoitetaan eri osapuolten välistä ristiriitaa, joka liittyy esimerkiksi yhteisiin päämääriin, arvoihin tai erilaisiin käsityksiin.

Olemme erilaisia myös siinä, miten toimimme jännitteisissä tilanteissa. Jokaisella toimintatavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa eri tilanteissa. Luottamuksen ja tiimikemian kannalta on oleellista tiedostaa ja hyväksyä tiimin jäsenten erilaisuus tässäkin asiassa.

Käsittelemättömät ristiriidat kuormittavat tiimiä

Ristiriidat ja erimielisyydet voivat vaikuttaa negatiivisesti tiimin toimintaan ja yhteistyöhön. Jännitteisten tilanteiden ja konfliktien välttäminen jättää usein pinnan alle erimielisyyksiä, ja siksi ne onkin tärkeää kohdata ja käsitellä ajallaan. Konfliktien rakentava kohtaaminen voi toimia luottamusta rakentavana tiimin voimavarana. Kun jännitteisiä tilanteita käsitellään asianmukaisesti ja ratkaisut löydetään yhdessä, voi se johtaa tiimin entistä parempaan toimintaan ja luottamukseen. Tätä tarkoitetaan myös silloin kun puhutaan tiimin psykologisesta turvallisuudesta. 

Konfliktinratkaisutaitoja kannattaa harjoitella yhdessä – simulaatio auttaa siinä

Konfliktinratkaisutaidot ovat taitoja, joita voidaan yhdessä kehittää. Uusi SmoothTeamin simulaatio Jännitteiset tilanteet johdattaa tiimin keskustelemaan esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

  • Millaiset tilanteet kukin kokee jännitteisinä? 
  • Miten kukin luontaisesti toimii jännitteisissä tilanteissa? 
  • Miten tiimi voisi käsitellä vaikeita tilanteita parhaiten?

Keskustelut auttavat tiimiä ymmärtämään kunkin vahvuuksia ja luontaisia tapoja jännitteisissä tilanteissa.

Jännitteiset tilanteet on avattu kaikille SmoothTeam-kuukausikäyttäjille vapaaseen käyttöön.

Lisää tietoa löytyy täältä: https://smoothteam.fi/jannitteiset-tilanteet/