fbpx

Tussitaikurit on Suomen johtava piirrosvideoiden tekijä, joka tekee vaativaa viestintämateriaalia yrityksille, yliopistoille ja muille yhteisöille. Organisaatio on pidetty litteänä ja työntekijöillä on mahdollisuus organisoida omaa työtään varsin joustavasti. Toisaalta projektiluonteisuudesta johtuen työmäärissä on vahvaa syklisyyttä ja välillä kiirejaksot ovat koetelleet jaksamista.

Työhyvinvointikyselystä kehityskohtia

Tussitaikureissa tehtiin työeläkeyhtiö Elon vuosittainen työhyvinvointikysely, jonka mukaan asiat olivat kohtuullisen hyvin, mutta toisaalta muutamia asioita nousi esiin kehittämiskohteina. Näinhän henkilöstökyselyissä usein käy: pääosin menee hyvin, ja muutama ongelmakohta nousee keskusteltavaksi. Tussitaikureissa tällaisia olivat ennen kaikkea palautuminen, työkyky, palautteen saaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Miten hyödyntää löydöksiä ratkaisukeskeisesti?

Kun esiin nousee vaikkapa palautumisen puutteellisuus tai haasteita työkyvyssä ja asioita käsitellään ryhmänä, keskustelu menee usein luonnostaan ongelmien pohdintaan ja analysointiin. Kuitenkin ryhmätilanteessa olisi parempi käsitellä asioita ratkaisukeskeisesti ja jättää mahdolliset ongelmien jäsentämiset kahdenkeskisiin keskusteluihin. Näin voidaan huomioida myös yksilöiden väliset erot ja mahdolliset erityistarpeet paremmin, eivätkä ne huku ryhmätilanteen tuottamiin yleistyksiin. 

Tussitaikurit päätti käyttää SmoothTeamin keskustelutyökalua käsitellessään työhyvinvointikyselyn tuloksia ratkaisukeskeisesti. Tavoitteena oli etsiä ryhmässä ratkaisuja ja jakaa hyviä käytäntöjä. Aiheiksi valittiin kuusi kyselyssä esille tullutta aihetta: energia, palautuminen, työkyky, palautteen antaminen, osaamisen kehittäminen sekä kehittäminen ja kokeilut.

Jokaiseen aiheeseen löydettiin ratkaisukeskeinen kulma, johon keskustelua ohjattiin. Esimerkkejä kysymyksistä olivat: ”Kun tunnen itseni energiseksi töissä, syynä on todennäköisesti…” tai ”Mikä on tärkein yksittäinen tekijä siinä, että työkykyni on hyvä jatkossakin?”

Keskustelu sai paljon kiitosta osallistujilta. Siinä käsiteltiin myös ongelmia, mutta enemmistö ajasta keskityttiin ratkaisuihin. Tarkoituksena ei ollut siis piilottaa ongelmia tai jättää niitä käsittelemättä.

”Kokemukseni lähestymistavasta ja työkalusta oli erittäin myönteinen. Voin lämpimästi suositella SmoothTeamia työhyvinvointi- ja vastaavien kyselyjen jälkeisiin keskusteluihin! Toteutus oli yksinkertainen ja mutkaton ja houkutteli osallistujat etsimään yhdessä ratkaisuja Keskustelujen aikana myös opimme uutta toisistamme ja esimerkiksi siitä, minkälaiset asiat kenestäkin tuntuvat erityisen kuormittavilta. Tämän tiedon kautta meidän on mahdollista huomioida yksilöllisiä eroavaisuuksia sisäisesti entistä paremmin.” kertoo Petra Karinen, Tussitaikurien toimitusjohtaja.