fbpx

SmoothTeamin simulaatiot ovat sangen monikäyttöisiä, ja meiltä löytyy simulaatio hyvinkin erilaisiin tiimien tilanteisiin. On kuitenkin hyvä tiedostaa myös tilanteet, joihin simulaatioitamme ei ole tarkoitettu. 

Konfliktitilanteisiin

Simulaatio ei sovi tiimille, jossa on meneillään kriisi kuten kiusaamista tai isoja henkilöiden välisiä jännitteitä. Simulaatioitamme ei myöskään ole tarkoitettu palauttamaan menetettyä luottamusta tai keskusteluyhteyttä.

Tällaisissa tilanteissa suosittelemme käyttämään sovittelua, ryhmätyönohjausta tai muita menetelmiä, jotka tuovat ongelman näkyväksi ja tukevat sen sensitiivisessä käsittelyssä pidemmällä aikajänteellä.

Satunnaiselle joukolle ihmisiä 

Tiimin jäsenillä on oltava intressi tuntea toisiaan. Silloin osallistujat ovat motivoituneita ja kiinnostuneita tutustumaan toisiinsa ja käymään keskusteluja simulaatiossa. Satunnaisesti toisensa kohtaavat ja hyvin lyhyen aikaa yhdessä olevalle ryhmälle (esim. seminaaripäivän ryhmätyö) simulaatiosta ei ole merkittävää hyötyä, jos yhteistyö ei jatku tämän jälkeen.

Sen sijaan simulaatio toimii mainiosti esimerkiksi määräaikaisillekin projektitiimeille, jotka tekevät töitä yhdessä. Osallistuin itse äskettäin pari kuukautta kestäneeseen yhteisprojektiin, jossa oli mukana osallistujia kuudesta eri maasta. SmoothTeam-simulaatio hankkeen alussa tiimiytti ryhmämme tehokkaasti.

Yli 16 hengen tiimeille

Simulaatiot toimivat parhaiten 4-15 hengen tiimeille. Enimmillään simulaatiossa on ollut parikymmentä osallistujaa, mutta silloin keskinäinen tutustuminen jää parin tunnin simulaatiossa pintapuoliseksi ja hiljaisemmat jäävät helposti sivuun. Ryhmäkoko riippuu myös ryhmästä: jos ryhmällä on tasapainoinen ja hyvin etenevä tapa keskustella, kuusitoistakin henkeä voi toimia vielä oikein hyvin. Suulaammalle tai epätasaisemmin keskustelevalle ryhmälle taas kaksitoistakin osallistujaa voi olla paljon. 

Jättitiimit kannattaa jakaa useisiin ryhmiin, jotka pelaavat omat simulaationsa. Autamme miettimään sopivaa jakoa isommille tiimeille. 

Eri simulaatiot eri tilanteisiin – valitse tiimin mukaan

Osa simulaatioista on varsin vaativia, osa kevyempiä. Jotkin suuntaavat keskustelua työhön liittyviin kysymyksiin, toiset rennompiin. Eri simulaatiot sopivat erilaisille tiimeille ja eri tilanteisiin. 

Asiakkaamme ovat käyttäneet simulaatioita esimerkiksi osana rennompaa tiimipäivää tai helpottamaan uusien rekrytointien asettumista uuteen tiimiinsä ja työyhteisöön. Simulaatioilla on kehitetty yrityksen kulttuuria ja hyvinvointia ja parannettu vuorovaikutusta. Simulaatioita on myös joskus käytetty osana isompaa kehitysprojektia esimerkiksi tuomaan näkyväksi sitä, mitkä asiat oikeasti kuormittavat tiimejä.

Autamme mielellään simulaation valinnassa – aina saa soittaa ja laittaa viestiä!