fbpx
Koronaepidemian myötä etätyöt lisääntyvät radikaalisti ja etätapaamiset valtaavat alaa. Muuttuneet käytännöt tulevat hyvin todennäköisesti säilymään myös epidemian jälkeen.

Organisaatioiden kannalta kiinnostavaa on, miten töitä tehdään etänä tehokkaasti. Parhaimmillaan etätapaaminen on selvästi tehokkaampi kuin fyysinen. Pelkästään liikkumisesta jää aikaa pois, kun tapaamiseeen voi siirtyä hetkessä omalla työpisteellä. Kokouksen tehokkuus riippuukin yleensä enemmän osallistujista ja käytetyistä menetelmistä kuin fyysisestä tai sähköisestä toteutuksesta.

Etätiimien haasteita

Otetaan esimerkki haasteesta: jokin pieni asia hiertää, ja se pitäisi ottaa puheeksi kollegan kanssa tai tiimissä. Sähköisessä maailmassa ei ole yhteisiä lounaita, kahvihetkiä eikä yhdessä tehtyjä matkoja asiakkaalle. Asioista on vaikeampi rupatella luontevasti, kun pitää ottaa erikseen yhteyttä ja toisaalta vaikeat asiat on yleensä paras käsitellä tapaamalla.

Kun tähän lisätään se, että luottamuksellakin on puoliintumisaika, on pelkän sähköisen yhteistyön haaste selvä. Luottamus tahtoo heikentyä, kun sen luomiseen tai ylläpitämiseen ei ole selkeitä tapoja. Samalla vaikeita asioita jää helposti käsittelemättä, kun niiden käsittelemiselle ei ole luontevaa paikkaa. Tämä johtaa helposti myös vastakkainasetteluun: ne pääkonttorilla, ne myyjät, ne ruotsalaiset, ne intialaiset…

Mikä avuksi? Etätiiminrakennus. Esimerkiksi rupattelu pikaviestimellä “virtuaalisessa kahvihuoneessa” ja pelkästään kuulumisten vaihtamiseen tarkoitetut puhelut. Tiimin kehittämistä täytyy tehdä eri tavalla tietoisesti, kun tiimi ei tapaa eikä tapaamisista muodostu sosiaalista liimaa.

SmoothTeam mahdollistaa myös etätiimien kehittämisen

Kehittämämme SmoothTeam-simulaatio soveltuu erinomaisesti myös etänä toimivan tiimin käyttöön. Simulaatiossa tiimi tekee kuvitteellisen matkan ja oppii toisistaan. Simulaatio tekee näkyväksi, mitä muut ajattelevat minusta ja minä muista.

Ennen kaikkea tiimi pääsee keskustelemaan siitä, millaisia me itse kukin olemme, mitä toimintatapoja käytämme ja mitä oletuksia meillä on toisistamme. Simulaatiossa on mukana fasilitaattori, joka auttaa tiimiä löytämään tärkeimmät asiat keskusteltavaksi ja etsimään rakentavat näkökulmat niihin sekä päätymään konkreettisiin johtopäätöksiin. Simulaatiota voi pelata samassa tilassa tai videoneuvottelussa – olen fasilitoinut simulaation myös tiimeille, joissa on ollut jäseniä kolmella mantereella.

Tsekkaa www.smoothteam.fi ja ole yhteydessä, jos kiinnostaa kuulla lisää!