fbpx

Wirepas tekee johtavaa 5G-teknologiaa IoT-ratkaisujen mahdollistamiseksi, ja olemme kasvaneet nopeasti. Tärkeä arvo meillä on diversiteetti ja olemme palkanneet hyvin erilaisia ihmisiä: 70 hengen organisaatiossamme on 16 eri kansallisuutta. Me haluamme, että meillä on parhaat talentit töissä ja toimimme etänä monessa maassa. Olemme kehittäneet kulttuuria, johtamista ja tiimityötä määrätietoisesti. 

Konkarien ja uusien on opittava, millaisia olemme

Ennen SmoothTeam-simulaatioita olimme rekrytoineet noin 20% uusia henkilöitä ja halusimme, että tiimi tutustuu ja integroituu yhteen. Kun on konkareita ja uusia kasvoja yhdessä ja toisaalta osa tapaa päivittäin kun toiset ovat pääasiassa etänä, toiset tutustuvat helpommin ja nopeammin kuin toiset. Päivittäinen kommunikaatio menee hyvin suurelta osin työn sisällöstä puhumiseen, jolloin tutustumista tapahtuu vähemmän. Nyt halusimme keskittyä siihen, millaisia me kukin olemme ja millaisia työskentelytyylimme ovat.

Työyhteisöön kuuluminen on tärkeää

Olemme puhuneet etenkin korona-aikana, miten tärkeää on kuulua työyhteisöön ja sen muodostamaan yhteisöön. Tällainen tiiminrakennus auttaa tässä: se antaa tunnetta, että tulen kuulluksi ja näkyväksi tiimin jäsenenä.

Yhteistyö on avainasemassa

Ihmisten yhteistyö on meille tärkeää. Työmme edellyttää yhdessä tekemistä, esimerkiksi ohjelmistotuotteemme pitää testata ja ottaa huomioon asiakasvaatimukset – jo nämä edellyttävät monien eri ihmisten yhteistyötä. Meillä tehdäänkin tehokasta tiimityötä ja ihmiset tuntevat toisensa. Käytimme simulaatiota yhtä aikaa suurimmalle osalle tiimeistämme.

SmoothTeamin selkeä konsepti toimii erityisesti asiantuntijoille

Olemme faktapohjainen asiantuntijaorganisaatio. Meille toimi SmoothTeamin selkeä konsepti ja todistettu selkeä metodi. SmoothTeam ja sen edustajat olivat myös tyyliltään mutkattomia,samanhenkisiä ja heillä oli hyvää osaamista.

Pidin myös siitä, että tässä konseptissa voi tehdä yhtä hyvin lähi- kuin etätoteutuksen, koska ikinä ei tiedä, saako kaikkia paikalle vai ei. Toteutimme simulaatiot lähitoteutuksena, mutta tarvittaessa jossakin tiimissä oli joku myös etänä.

SmoothTeam oli kompakti konsepti ja sikäli myös ajankäytöllisesti tehokas.

Tavoitteemme täyttyivät: opimme uutta muista ja tiimistä

Kokemus oli erinomainen ja opimme uutta. Pidimme simulaation jälkeen yhteisen keskustelun opeista, jossa tiimit avasivat muille tiimeille, millaisia ne ovat. Siinä kukin tiimi tutki ensin omaa tiimiä, millaisia olemme ja miten toimimme arkityössä. Tämän jälkeen jaettiin havaintoja muille tiimeille. 

Suosittelen, että yrityksessä käytettäisiinkin samaa tiiminkehityksen konseptia monelle tiimille. Tämä luo yhteistä sanastoa ja voi helpommin jakaa tiimirajojen yli muillekin, millaisia me ollaan.


Yleisesti tällaisia oppeja tuli monelle:

  1. On tärkeää toimia kukin vahvuusalueillaan ja jakaa vastuita.
  2. Tietyn tyyppinen käyttäytyminen saattaa kuormittaa kollegaa ja kun se tunnistetaan, voidaan kehittyä.
  3. Toisten tunteminen auttaa luomaan yhteistyömallit ja roolit siten, että kukin pääsee toimimaan vahvuusalueillaan.
  4. Sovitaan tiimin toimintamalli. Silloin ei tarvitse arvailla eikä kuormittua ja ymmärretään odotukset itselle. 

Tiimeissä tuli lisäksi esimerkiksi tällaisia tarkempia havaintoja ja oppeja:

  • Tiimien, joissa osa työskentelee samalla toimistolla ja osa etänä jopa eri maista ja aikavyöhykkeistä, pitää kiinnittää erityisesti huomiota että kaikki tuntevat kuuluvansa samalla tavalla tiimiin.
  • Review-prosessin kehittäminen.
  • Kuuntelemalla saadaan konfliktit käsittelyyn ajoissa – tästä yhteinen näkemys.
  • Omien valtuuksien tunnistaminen ja sitä kautta päätöksentekokyvyn parantaminen tiimissä.
  • Kahdenvälisten ja koko tiimin viestintätapojen selkeyttäminen.
  • Lisäksi simulaatiosta jäi pysyvä hauska muisto, kun päivitimme kukin profiilikuvan illan jälkeen.

SmoothTeam auttaa käytännönläheisesti ymmärtämään toisten käyttäytymistä

On olennaista, että tunnemme toinen toisemme ja tyylimme. Ymmärretään toisiamme. Tuntemusta voi hirveän monella tavalla edesauttaa ja siihen on olemassa monta konseptia ja kategorisointia, joista osa lähtee persoonallisuudesta, osa käyttäytymisestä. SmoothTeam keskittyy enemmän käyttäytymiseen, joka on hyvä käytännönläheinen taso. Kaikki eivät haluakaan lähteä persoonallisuuspiirteisiin, vaan lähdetään tiimin käytäntöön, millaisia rooleja kukin haluaa ottaa ja mikä on kunkin vahvuus.

Kulttuurimme on mutkaton

Meillä Wirepasissa kannatteleva lausahdus on: Get shit done – tämä on muun muassa verkkosivuillamme ja markkinoissa sekä lukee meillä seinällä. Olemme output-orientoituneita: teemme yhdessä ja saamme asioita tehtyä niin hyvin kuin mahdollista. Tiimityö on yksi keskeisistä kulttuurimme asioista: haluamme tehdä muut paremmiksi ja toimimme matalalla hierarkialla, jolloin kaikkien ideat tulevat kuulluksi.

Henkilöstöjohtajana parasta oli tiimiläisten löytämä yhteys

Minulle henkilöstöjohtajana parasta oli nähdä hymyilevät kasvot, jotka tulivat ulos neukkareista simulaation jälkeen ja kuulla porina ja nähdä, kuinka tyypit olivat voimaantuneet.

Voin suositella SmoothTeamia erityisesti organisaatioihin, joihin on tullut uusia ihmisiä. Niissä on tärkeä panostaa tiimikemiaan. SmoothTeam on turvallinen tapa lähteä liikkeelle esimerkiksi teknisille asiantuntijoille: siinä ei sukelleta liian nopeasti syvään päähän, esimerkiksi persoonallisuusanalyyseihin, vaan puhutaan kunkin työskentelytyyleistä ja vahvuuksista mutkattomasti.


Lea Kiiski
Head of People
Wirepas