fbpx

Kuvassa Lars Svorse ja Magnus Jonason/LOVAK, Paul Choi/Paul&Mark. Photo by: Vittra & Friends

Nimeni on Lars Svorse, ja työskentelen seniorikonsulttina ja osakkaana ruotsalaisessa konsulttiyrityksessä LOVAKissa. Minulla on pitkä kokemus johtamisesta armeijasta ja yksityiseltä sektorilta. Aloitin konsultointiurani vuonna 1994, ja olen myös sertifioitu SmoothTeam-fasilitaattori. Uskon, että hyvä vuoropuhelu on olennainen osa johtamista. Pidän myös siitä, että pääsen haastamaan ihmisten ajattelutapoja ja saan kaikki tuntemaan kuuluvansa joukkoon.

LOVAK on SmoothTeamin virallinen kumppani Ruotsissa. Autamme kaikenlaisia yrityksiä kehittämään yrityskulttuuriaan. Tämä kattaa koko yrityksen, mukaan lukien johdon koulutus, johtoryhmät ja henkilöstöryhmät. Olemme tehneet paljon yhteistyötä myös yliopistojen ja lukioiden sekä useiden korealaisten yritysten kanssa.

Ruotsalainen ja suomalainen työkulttuuri ovat erilaisia

Vaikka Ruotsi ja Suomi ovat naapurimaita, työkulttuurissa on eroja. Minusta on helpompi käydä vuoropuhelua ruotsalaisten yritysten kanssa. Olemme tottuneempia puhumaan, ja ruotsalaiset ovat ehkä hieman ekstrovertimpia.

On olemassa sanonta ”kunnioitus on ruotsalainen tapa tehdä päätöksiä”. Se voi viedä aikaa, mutta kaikki otetaan mukaan. Osallisuus on meille hyvin tärkeää, mutta päätöksiä ei tehdä yksimielisesti.

Vuoropuhelun ja luottamuksen puute on hyvin yleistä

Nykyaikana yrityksissä on monenlaisia ongelmia, kuten huono palautteen antamisen kulttuuri, osaoptimointi ja puutteelliset taidot konfliktien käsittelyssä. On myös hyvin yleistä, että ryhmän erilaisuudet ärsyttävät sen sijaan, että ne nähtäisiin mahdollisuuksina. Vuoropuhelun ja luottamuksen puute on perimmäinen syy kaikkien näiden taustalla – ja usein myös johtajuuden puute.

SmoothTeam johtaa tärkeään vuoropuheluun

LOVAKin kontakti suositteli meitä tutustumaan SmoothTeamiin. Pidimme siitä heti. SmoothTeam-simulaatiot ovat loistava esimerkki pelillistämisestä: niihin on helppo osallistua ja niitä on helppo käyttää.

SmoothTeam avaa kaikenlaisissa organisaatioissa tärkeimmän asian: vuoropuhelun. Osallistujat myös nauravat ja pitävät hauskaa, vaikka käyvät vakavaa vuoropuhelua.

Simulaatiot auttavat paljastamaan tiimissä piileviä kykyjä ja parannuskohteita. Toistensa vahvuuksien ymmärtäminen on olennaista, jotta tiimi voi toimia tehokkaasti.

Kyse ei ole vain siitä, mistä simulaatiossa keskustellaan, vaan myös siitä, miten siitä keskustellaan. Joskus olen simulaatioiden fasilitoijana huomannut, että ihmiset eivät sano ongelmaa suoraan. Simulaation luoma luottamus mahdollistaa aiheen esille ottamisen.

Asiakkaat rakastavat SmoothTeamia

Olen käyttänyt SmoothTeamia kaikenlaisissa ympäristöissä: globaalien yritysten ylimmän johdon tiimeistä pienempien yritysten työryhmiin. Asiakkaat ovat antaneet meille erittäin myönteistä palautetta. Simulaatiot saivat heidät puhumaan oikeista asioista oikealla tavalla ja avasivat uusia mahdollisuuksia tiimissä.

SmoothTeam on helppo ja hauska tapa avata ryhmää ja luoda hyvä alku kehitysprosessille. Saat vuoropuhelun käyntiin ja tutustutte toisiinne paremmin.

Suosittelen SmoothTeamia kaikille tiimeille, jotka työskentelevät yhdessä ja joilla on yhteinen tehtävä. Millä tahansa yritystasolla.


Lars Svorse