fbpx

Konfliktitilanteet ja tunnetemperamentti

Miten työyhteisön jäsenet toimivat konfliktitilanteissa? Kuka perääntyy ja kuka etsii kompromisseja? SmoothTeam ja Workplace Nordic ovat yhteistyössä kehittäneet simulaation konfliktitilanteiden tarkasteluun.

Workplace Big 5 -pohjainen simulaatio 

Huom! Tämä simulaatio on vain sertifioitujen Workplace Big Five -fasilitaattorien käytössä, kysy lisää SmoothTeam (smoothteam [at-merkki] smoothteam.fi) tai Workplace Nordic (hilkka-maija@workplacenordic.com).

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäsenten erilaisia taipumuksia ja toimintatapoja konfliktitilanteissa. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria aiheesta. 

Simulaatio käsittelee erilaisia konflikteihin suhtautumisen tapoja kuten sopeutumista, kompromissien hakemista ja periksiantamattomuutta. Simulaation aikana keskustellaan fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksista sekä etsitään tiimille sopivia tapoja erilaisten näkemysten esiintuomiseen. Simulaatio perustuu Workplace Big 5 -mallin A- ja C- ulottuvuuksiin.

Simulaatiossa työnantajallanne on henkilöstölle vuokrattava kesäpaikka, jonka ympäristöä ollaan kaavoittamassa kovalla kädellä. Tiiminne selvittää kaavoituksen mutkia. Harjoitus koostuu yhdeksästä tilanteesta. Tehtävänänne on valita, kuka tiimistänne kokisi tilanteen tai toimintatavan luontaisimmaksi itselleen. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja opitaan kollegoiden luontaisista tavoista reagoida konfliktitilanteissa. 

 

VÄITTÄMÄ 2: Kilpaileminen

Kuka teistä puolustaa näkemystään vahvasti, eikä mielellään anna periksi?

VÄITTÄMÄ 3: Vältteleminen

Kuka teistä toimii spontaanisti muiden näkemyksistä riippumatta?

VÄITTÄMÄ 4: Kompromissihakuisuus

Kuka teistä edistää aktiivisesti kompromissin löytymistä?

VÄITTÄMÄ 5: Yhteistyö

Kuka teistä haluaa ottaa kaikkien näkemykset huomioon ja löytää kaikille toimivan ratkaisun?

Tutkimustausta

Simulaation taustana on WorkPlace Big Five Profile™ -profiili, joka kuvaa henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita. WorkPlace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.   

Persoonallisuuden piirreyhdistelmät muodostavat meille kaikille tietynlaisia luontaisia reagointi- ja toimintatapoja. Näiden merkitys saadaan helposti näkyville ja keskusteluun Konfliktitilanteet ja tunnetemperamentti -simulaation avulla. Simulaatio voidaan hyvin pelata, vaikka profiilia ei olisi tehty. Profilointi kuitenkin lisää ymmärrystä persoonallisuuden piirteistä ja niiden yhteydestä yksilöiden luontaisiin toimintatapoihin ja mukavuusalueisiin.

Tavoitteet

  • Auttaa tiimiä kehittämään konfliktin käsittelyn tapojaan
  • Tuo esiin yksilölliset erot reagoida konflikteihin ja auttaa ymmärtämään kollegoiden toimintatapoja
  • Tehostaa tiimin toimintaa ja luo hyvinvointia

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Simulaatio sopii tiimeille, jotka haluavat ennakoida tai ymmärtää paremmin jäsenten käyttäytymistä konfliktitilanteissa. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille. 
  • Simulaatio ei ole tarkoitettu akuutin konfliktitilanteen ratkomiseen, vaan tiimin itseymmärryksen ja konfliktikyvykkyyksien kehittämiseen. Konfliktitilanteisiin suosittelemme esimerkiksi työnohjausta tai sovittelua.
  • Simulaation fasilitaattorilla on oltava Workplace Big 5 -sertifikaatti. Simulaatio voidaan tehdä osana Workplace Big 5 analyysia tai ilman sitä.
  • Kesto n. 4,5 tuntia. Tarvittaessa voidaan toteuttaa lyhennettynä 2,5 tunnin kestoisena.