fbpx

Loistava porukkamme työskentelee Lempäälässä sulateliiman valmistuksessa sekä laasti- ja tasoitetehtaalla. Eri vuorot eivät ole nähneet toisiaan juuri lainkaan korona-aikana, kun olemme toimineet eriytettyinä. On tapahtunut vuorojen välistä siiloutumista, jota vähentämään hyödynsimme SmoothTeam-simulaatiota. 

Spontaania toisten kehumista ja käytännön oivalluksia

Olemme hakeneet työkaluja siihen, miten saisimme tiimit toimimaan paremmin. SmoothTeam oli HR:n suunnalta hyvä nosto – simulaatio toimi erittäin hyvin! Tarinan kautta porukka nivoutui yhteen, olemme kaikki samaa tiimiä. Simulaation aikana tuli paljon spontaania toisten kehumista, esimerkiksi: ”valitsin sinut parhaaksi esiintyjäksi, koska olet niin iloinen”. Mieleen jäi myös toteamus ”jos voisin valita omaan firmaani työntekijät, ottaisin kaikki tästä tiimistä töihin”. Tällaisia kehuja ja kiitoksia ei normaalisti niin paljon kuule tuotannossa. 

Lisäksi löysimme tiimistä ihmisiä, jotka tykkäävät jutella ja kuunnella. Jatkossa juttelijat voivat löytää toisensa ja tämä parantaa työhyvinvointia.

Simulaation tavoitteena kehittää vuorovaikutusta ja psykologista turvallisuutta

Osallistujat oivalsivat simulaatiossa, että ihmiset ovat erilaisia. Moni oppi ymmärtämään paremmin, miksi toinen toimii niin kuin toimii. Tällä tavalla tultiin tietoisemmaksi siitä, millaisia signaaleja antaa muille työympäristössä. Keskusteluissa jotkut osallistujat avasivat myös yksityiselämäänsä, mikä on harvinaista. Näin tuli syvempää ymmärrystä työkaveria kohtaan.

Haluamme, että kaikki pystyvät tuomaan oman mielipiteensä esiin ilman pelkoa, että syntyy konfliktitilanne. Kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. Pyrimme luomaan psykologista turvallisuutta. 

Opimme tiiminä kunnioittamaan erilaisuutta

Yksi tärkeä havainto oli, että kaikki tiimistä kokivat konfliktien käsittelyn itselleen epämieluisaksi tai vieraaksi aiheeksi. Tämä on arvokas asia tiedostaa, ja nyt me esihenkilöinä osaamme tarjota tukea tässä asiassa.

Kävimme hyvän keskustelun myös kriittisyydestä. Kaikki tiimissä arvioivat sen mieluisaksi. Me olemme tiimi, jossa ollaan kriittisiä, ja sillä ei tarkoiteta pahaa. Kriittisyydellä emme halua tehdä kiusaa toisille, vaan nimenomaan kehittää asioita. Aiemmin on helposti tullut inhimillisiä tulkintoja esimerkiksi siitä, että muiden kriittisyys on negatiivista ja minun omani myönteistä. Simulaation kautta oivalsimme, että muut ovat voineet ajatella samoin ja pystymme jatkossa tulkitsemaan toisiamme myönteisemmin.

SmoothTeam sopii mainiosti tuotantotiimeille

SmoothTeam on todella kokonaisvaltainen työkalu, jossa on paljon potentiaalia. Meillä on lähempänä eläköitymistä olevia sekä nuoria työntekijöitä, ja kaikille SmoothTeamin käyttäminen oli helppoa. Simulaatio toimi hyvin puhelinten kautta ja käytettävyys oli erinomainen. 

Emme näe tilannetta, jossa SmoothTeam ei toimisi. Simulaatiot toimivat varmasti hyvin organisaation eri tasoilla ja erilaisissa ympäristöissä. Aiomme itse käyttää palvelua myös jatkossakin tuotannon tiimeillämme.


Joni Leppänen
Työnjohtaja


Joonas Kupiainen
Valmistuspäällikkö