fbpx

Dista on vuonna 2014 perustettu data-avusteisen outbound-myynnin edelläkävijä. Työntekijöitä meillä on tällä hetkellä noin 40.

Etätyö on haastanut koko Distaa. Teemme hybridityötä mutta olemme pääosin etänä. Miten ruokimme kulttuuria ja lisäämme yhteenkuuluvuuden tunnetta? Miten tunnistamme tilanteita kun joku alkaa uupua? Monet ovat myös kaivanneet lisää yhdessä tekemistä ja tiimipäiviä.

Pelasimme SmoothTeam-simulaatiota toimihenkilötiimillämme. Tiimi on aika tuore ja kaikki kollegani ovat liittyneet siihen korona-aikana.

Simulaatio lisäsi itsetuntemusta ja toi myös yllätyksiä

Kaikki osallistuivat simulaatioon tosi positiivisella fiiliksellä, ja pitivät kokemusta hyödyllisenä ja mukavana tapana tiimiytyä. Simulaatio lisäsi itsetuntemusta ja auttoi myös ymmärtämään miten muut näkevät itsensä.

Simulaatiossa tuli esiin myös yllätyksiä. Joku esimerkiksi oli arvioinut itsensä hyväksi kuuntelijaksi, mutta muiden kokemus oli erilainen.

Simulaatio auttaa oivaltamaan erilaisia persoonallisuuksia

On tärkeää ymmärtää omat ja muiden luontaiset tavat toimia. Jos joku esimerkiksi änkyröi muutostilanteessa, ei se välttämättä ole oikeasti änkyröintia vaan esimerkiksi päätöksenteon hitautta. Simulaatio auttaa oivaltamaan, että olemme erilaisia ihmisiä ja persoonallisuutemme tukevat toisiaan.

Erilaisuus voi myös luoda yhteentörmäyksiä. Totesimme esimerkiksi kollegani kanssa, että olemme esimerkiksi riskinotossa ja päätöksenteon nopeudessa aivan vastakkaisissa nurkissa. Kun ollaan näin vastakohtia, se voi aiheuttaa joskus yhteentörmäyksiä. Kun tämän tunnistaa, on helpompi jatkossa ymmärtää, miten toinen toimii. Näin oppii myös mukauttamaan sitä, miten itse viestii asioista.

Simulaatio teki vaativuuden näkyväksi – ja opimme antamaan armoa

Simulaatio toi näkyväksi sen, että useat meistä ovat todella kriittisiä. Päivittäisessä työssä tämä näkyy siten, että voimme olla vaativia oman ja kollegan suoritustason suhteen. Tämä oli tosi tärkeä havainto, ja toivottavasti jatkossa osaamme antaa vähän armoa itsellemme ja toisille.

Suosittelen SmoothTeamia tiimeille, jotka haluavat kehittää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä

Simulaatiomme kulusta vastasi ulkopuolinen SmoothTeam-fasilitoija. Hän kuljetti simulaatiota ja fasilitoi oikealla tavalla, antoi kaikkien keskustella riittävästi ja huolehti ajankäytöstä. Koska olemme tosi puhelias ja aktiivinen porukka niin tarvitsemme myös vähän kaitsemista. Suosittelen SmoothTeamia kaikille tiimeille, jotka haluavat kehittää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä.

Jasmiina Karvinen
Jasmiina Karvinen
Operations Manager
Dista Oy