fbpx

Hyveet työelämässä

Miten elää hyvää elämää? Mikä on hyvää tai toivottavaa toimintaa muita kohtaan?

Mikä on tärkeää ja merkityksellistä?

Aristoteleen ja Platonin teokset ja hyveisiin liiittyvät opit ovat keskeinen osa länsimaisen filosofian perustaa ja tänäkin päivänä moni asia on ajankohtainen. Miten elää hyvää elämää? Mikä on hyvää tai toivottavaa toimintaa muita kohtaan?

Vaikka simulaatio perustuu Aristoteleen filosofiaan, se on hyvin käytännöllinen ja mutkaton. Aiheiksi on valittu nykyaikaisen työpaikan kannalta kiinnostavia hyveitä. Pääsemme keskustelemaan mm. siitä, mikä on itse kullekin tärkeää ja merkityksellistä.

Hyveet työelämässä on Monivalinta. Se on Simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Harjoitus koostuu kahdeksasta lyhyestä tilanteesta.

VÄITTÄMÄ 2: RAUHALLISUUS

Mikä luonnehtii sinua suhteessa rauhallisuuden hyveeseen?

VÄITTÄMÄ 3: YLPEYS

Mikä luonnehtii sinua suhteessa ylpeyden hyveeseen?

VÄITTÄMÄ 4: SÄÄDYLLISYYS

Mikä luonnehtii sinua suhteessa säädyllisyyden hyveeseen?

VÄITTÄMÄ 5: YSTÄVÄLLISYYS

Mikä luonnehtii sinua suhteessa ystävällisyyden hyveeseen?

Tausta

Harjoituksessa esiin nostettavat asiat perustuvat alan tutkimuksiin.

Simulaatio on valmisteltu yhteistyössä Antti Kylliäisen kanssa. Kylliäinen on tutkinut Aristoteleen hyveajattelua väitöskirjassaan sekä kirjoittanut useita kirjoja aiheesta. Nykyään hän työskentelee hyveiden ja työelämän parissa.

Tavoitteet

  • Käydä keskustelua valintojemme taustalla olevista arvoista ja oletuksista.
  • Rakentaa syvällisempää keskustelua työn tekemisen taustalla olevista oletuksista.
  • Pohtia asioita periaatteellisemmin ja kuulla kullekin tärkeistä asioista. 
  • Nopeuttaa luottamuksen syntymistä.

Kenelle

  • Tiimille, joka haluaa pohtia merkityksiä ja toimintatapoja sekä tutustua toisiinsa.
  • Suositeltu osallistujamäärä 4-16.
  • Monivalinta ei sisällä kollegoiden vahvuuksien arviointia, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.