fbpx

SmoothTeam-Simulation

Im Folgenden finden Sie weitere Informationen und die häufigsten Fragen zur SmoothTeam-Simulation.

Usein kysytyt kysymykset

Tästä löydät muutamia SmoothTeam-palvelusta useimmin kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Mitä simulaatio käytännössä tarkoittaa tiimille?

ENNAKKOON

 • Valitkaa, ensin mitä haluat kehittää tiimissäsi eli minkä simulaation pelaatte ja ostakaa simulaatio verkkokaupasta.
 • Valitkaa yksi pelinjohtaja, joka toimii keskustelun fasilitaattorina. Hän käyttää puoli tuntia ennalta perehtyäkseen peliin. 

  SIMULAATIO

  • Varatkaa kaksi tuntia tiiminne aikaa videoneuvottelussa tai tapaamisessa. Voitte halutessanne varata myös kolmannen tunnin yhteiselle tiimin käytäntöjen kehityskeskustelulle
  • Pelinjohtajanne lähettää kaikille linkin, jonka kautta pääsette simulaatioon
  • Aluksi jokainen tekee alle 10 minuutin itsearvion. Sen jälkeen teette yhteisen matkan, jossa arvioitte tiiminne jäsenten vahvuuksia ja mieltymyksiä.
  • Simulaatio tekee positiivisella ja rakentavalla tavalla näkyväksi, mitä itse kukin ajattelee itsestään ja muista. Sen kautta voidaan löytää piileviä vahvuuksia ja käydä keskustelua mm. roolituksesta tiimissä.

   SIMULAATION JÄLKEEN

   • Saatte yksinkertaiset raportit tiimistänne. Simulaatiossa olennaista on kuitenkin simulaatio ja sen luoma keskustelu ja ymmärrys, raportit ovat tiivistelmä simulaatiosta.
   • Käytte keskustelun johtopäätöksistä: mitä opitte, mitä muutatte, mitä kehitätte?

    MITÄ VAATII TEKNIIKALTA

    • Simulaatio toimii kaikilla yleisillä selaimilla (ei kuitenkaan Internet Explorer) sekä tietokoneissa että moderneissa älypuhelimissa.

    Etänä tehdessä kaikilla pitää olla laitteet, jolla voi käyttää simulaatiota ja videoneuvottelua yhtä aikaa. Tämä tarkoittaa joko tietokonetta, jossa saa kaksi ikkunaa vierekkäin, tietokonetta ja mobiililaitetta tai kahta eri älylaitetta.

    Mitä tämä maksaa?

    Katso hinnastomme. Meillä on tyytyväisyystakuu: jos et ole tyytyväinen simulaatioon, ei ole maksuvelvollisuutta.

    Onko SmoothTeamilla tutkimustaustaa?

    Simulaatioiden toimivuus pohjautuu tutkimustietoon, ja simulaatioiden taustalla olevat muuttujat on koottu erilaisista tutkimuksista ja kirjallisuudesta. SmoothTeamin tutkimustaustasta ja tieteellisyydestä vastaa johtava fasilitaattorimme Eija Lehtonen. Eija on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa ja tutkii esimerkiksi asiantuntijuuden kehittymisen yhteyttä työtyytyväisyyteen.

    Olemme lisäksi teettäneet kaksi pro gradu -tutkielmaa:

    Koskelin, M. (2017). Tiimin kehittäminen pelillisellä simulaatiolla ja sen vaikutus yksilön pystyvyyteen ja tiimin transaktiiviseen muistiin. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

    Nokso-Koivisto, H-R. (2016). Ikkunoita ryhmän oppimiseen pelillisessä harjoituksessa: tapaustutkimus ryhmän roolien tunnistamisesta ja vuorovaikutuksen kehittämisestä tiiminrakennustyökalun avulla. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

    Julkaisimme posterin verkostotutkimuksen konferenssissa Hollannissa 2018:

    Nokso-Koivisto, A., Heikkilä, J., & Luoto, L. (2018). SNA data collection through gamification: an example. XXXVII Sunbelt Conference, Utrecht, Hollanti.

    Millaisille tiimeille tämä sopii?

    Työkalu sopii parhaiten 4-16 hengen tiimeille. Isompien tiimien osalta kannattaa jakautua ja  pelata useampi simulaatio. Työkalua voivat käyttää sekä etä- että läsnätiimit. Pelin käyttäminen ei ole riippuvainen toimialasta, olemme tehneet yhteistyötä hyvin monenlaisten toimialojen – niin eläinlääkäreiden, softatalojen kuin vapaaehtoistoimijoidenkin – kanssa.

    Simulaatiomme rakentaa tiimin keskinäistä ymmärrystä. Lähtökohtana on, että tiimin jäsenet tuntevat toisiaan jo jonkin verran. Simulaatio ei sovi aivan uuden tiimin aloitukseen, mutta Tiimi vapaalla -simulaatio toimii jo muutaman yhteisen päivän jälkeen. Viikon tai parin yhteistyön jälkeen useimpien simulaatioiden pelaaminen on hedelmällistä. Peli ei sovi tiimeille, joissa on meneillään kriisi kuten kiusaamista tai isoja henkilöiden välisiä jännitteitä. Näissä tilanteissa suosittelemme käyttämään ryhmätyönohjausta, sovittelua tai muita menetelmiä, jotka tuovat ongelman näkyväksi ja tukevat sen sensitiivisessä käsittelyssä pidemmällä aikajänteellä. Vinkkaamme halutessasi hyviä tekijöitä.

    Voinko fasilitoida simulaation itse ja käyttää vain työkalua?

    • Kyllä voit, tarjoamme nykyään suosittua työkaluamme myös suoraan tiimien käyttöön. 
    • Jos olet organisaation sisäinen henkilöstön kehittäjä tai fasilitaattori ja olet kiinnostunut vetämään useita pelejä organisaatiossasi, voit osallistua koulutukseemme. Ole yhteydessä meihin, jos tämä kiinnostaa.
    • Jos olet ammattimainen fasilitaattori, organisaation kehittäjä tai konsultti, osallistu SmoothTeam-fasilitaattori -sertifiointikoulutukseemme. Tämän jälkeen voit käyttää peliämme oman liiketoimintasi tukena. Ole yhteydessä meihin.

    Meillä on luotettu konsultti, voiko hän vetää simulaation?

    Ks. yllä. Annamme simulaation mielellään konsultin käyttöön ja perehdytämme hänet siihen.

    Voinko saada maksuttoman demon?

    Ole yhteydessä, ja esittelemme sinulle työkalua mielellämme! 

    Varsinaisesta tiimin sessiosta veloitamme tyytyväisyystakuulla: jos et ollut tyytyväinen, saat rahasi takaisin. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä!

    Mihin simulaation toimivuus perustuu?

    Palaute on kehittymisessä olennainen tekijä. Sen avulla saamme realistisen käsityksen osaamisestamme, vahvuuksistamme ja kehityskohteistamme. Realistinen käsitys auttaa kutakin tiimin jäsentä löytämään sellaisen roolin, jossa osaaminen saadaan parhaiten hyödynnettyä.

    Tiimin jäsenten toiveista, vahvuuksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista puhuminen muuttaa tapaa, jolla tiimin jäsenet tulkitsevat toistensa käyttäytymistä. Paremman tuntemuksen avulla on mahdollista välttää väärinymmärryksiä ja aiheettomia jännitteitä sekä samalla parantaa tiimin yhtenäisyyttä ja sen valmiutta tehdä yhteistyötä.

    Tutkimusten mukaan tiimin tehokkuus riippuu muun muassa jäsenten välisestä luottamuksesta, suhteista, positiivisesta ilmapiiristä, tiimin yhtenäisyydestä sekä sen transaktiivisesta muistista, eli tiimin kesken vallitsevasta käsityksestä siitä, kuka tietää ja hallitsee mitäkin. Nämä kehittyvät yhdessä työskentelyn kautta, mutta niiden kehittymistä voidaan nopeuttaa tehokkaasti SmoothTeamin avulla. Simulaation avulla tiimin itsetuntemus lisääntyy ja syntyy monia oivalluksia tiimin toiminnan kehittämiseksi.

    SmoothTeam-simulaatiossa tiiminjäsenten itsearviointia verrataan muiden tiimin jäsenten mielikuviin sekä arvioihin pelillisessä ympäristössä. Harjoituksen lopputuloksena tiimin jäsenet ja vetäjä oppivat, miten kukin näkee itsensä ja toisensa. Harjoituksen aikana käytävien keskustelujen avulla tiimi pystyy löytämään vahvuutensa ja kehityskohteensa.

    Tarjoatteko koulutusta työkalunne käyttöön?

    Kyllä! Lue lisää fasilitaattorien sertifioinnista.

    Millä kielillä työkalu on käytettävissä?

    Kaikki simulaatiomme ovat käytettävissä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi, useimmat myös saksaksi. Mikäli tarvitset simulaation jollain muualla kielellä, ole meihin yhteydessä.