fbpx

Helsinkiläinen EEX Oy (Entrepreneurship Exchange) on kasvuyritys, jonka missiona on tehdä maailmasta yrittäjämäisempi. EEX tarjoaa isojen yritysten muutoksentekijöille kokemuksen oppia suoraan kunnianhimoisilta startup-yrittäjiltä: Miten yrittäjä toimii kiperissä päätöksissä? Miten hän ottaa haltuun uusia kestävän kehityksen markkinoita ja mahdollisuuksia? Vastaavasti johtaja pääsee tarjoamaan oman asiantuntemuksensa yrittäjän avuksi. EEX Journey -ohjelmassa työskennellään vuoden oman Advisory Boardin kanssa, jossa sekoittuvat värikkäästi eri alojen ja yritysten osaamista.

Uudet asiat luodaan yhteistyön avulla

Meille ‘Collaborate for Growth’ on kaiken toimintamme ytimessä ja sillä ajatuksella myös lähdimme pelaamaan. Uskomme, että uudet jutut ja kasvu luodaan juuri yhteistyön avulla. Meille on ensisijaisen tärkeää, että organisaatiossa kaikki tuntevat toisensa, tietävät toistensa vahvuudet ja roolit, ja osaavat hyödyntää tätä. Pienessä ja vauhdilla kasvavassa tiimissä täytyy olla vahva luottamuksen taso, jotta jokainen pystyy osallistumaan täysillä ja avoimesti yhteiseen tavoitteeseen.

Simulaatio repäisi irti työkontekstista

Tiimimme on juuri nyt siinä vaiheessa, että jokainen on ottanut haltuun uuden roolin. Oivallinen hetki simulaatiolle! Simulaatio repäisi meidät irti työkontekstista ja inhimillisti: hetkeen ei oltu työkavereita vaan matkakumppaneita Oktoberfestillä. Leikkisyys ja pelillisyys auttoivat, ja pääsimme henkisesti rennolle tasolle, jossa pystyimme toimimaan intuitiolla ilman työroolia.

Kaiken kaikkiaan simulaatio oli piristävä kokemus, joka imaisi mukaansa ja antoi ajatuksia, joita pohdimme ja työstämme edelleen. Miten tiiminä otamme riskejä? Millaisin perustein teemme päätöksiä? Molemmat skaalautumisemme kannalta valtavan tärkeitä asioita, joihin saimme hyviä, jopa strategisia, oivalluksia simulaatiossa syntyneistä keskusteluista. On vaikea kuvitella, miten muuten olisimme saaneet samat oivallukset näin lyhyessä ajassa.

Tiimillä vahva kehittymisen asenne

Simulaatio toi lisäksi esiin sen, että koko tiimillä on todella vahva kehittymisen asenne! Oli upea huomata, miten me kaikki haluamme jatkuvasti kehittää tekemistämme uudelle tasolle. Monessa keskustelussa toistui tarve kehittyä entistä paremmaksi omilla vahvuusalueillaan sekä tulla tietoiseksi kehityskohteista. Meillä luovuus on yksi keskeisimpiä vahvuuksia. Lähdimmekin pohtimaan, miten voimme hyödyntää luovuuden potentiaalia vielä paremmin.

Yhteenhitsautuneen tiimin taustalla on aina toimiva kommunikaatio ja selkeät roolijaot

Viestinnän ammattilaisena uskon vakaasti, että tärkeintä on sisäisen dialogin avoimuus ja määrä. Jokainen tietää oman roolinsa lisäksi myös muiden roolin. Organisaatio ja tiimit tarvitsevat keskusteluja työkontekstin ulkopuolelta siitä miten asioita tehdään, ei pelkästään mitä tehdään. Siihen SmoothTeam on oiva työkalu! 

Korona on näkynyt myös meidän vuodessamme: uudistimme aiemmin täysin fyysisen oppimiskokemuksen virtuaaliseksi ja onnistuimme niin, että nyt meillä on globaali palvelu. Isosta muutosmatkasta ei ole kuitenkaan puuttunut haasteita ja tiimin kyvykkyys on mitattu sillä, kuinka hyvin pystymme luomaan uutta ja vaikeaa – sellaista, jota kukaan ei ole aiemmin tehnyt. 

Voin suositella SmoothTeamia yhteisöille, jotka haluavat kehittyä tehotiimeiksi

Voin lämpimästi suositella SmoothTeamia kaikille yhteisöille, joilla on kunnianhimoa kehittyä tehotiimiksi. Näemme työssämme koko ajan, miten Advisory Board -ryhmät työskentelevät kunnianhimoisten tavoitteiden ja kipeiden strategisten päätöksen kanssa, ja autamme siinä itsekin. Ne vaativat tiimiltä paljon – varsinkin kun organisaatio on vielä kasvuvaiheessa. Tiimin tuottavuuden kannalta on elintärkeää, että tunnemme toisemme ja osaamme auttaa, tukea ja kannustaa tilanteen mukaan. 

Simulaatiosta syntyi kultahippuja

Simulaatiossa parasta oli erinomaisen fasilitoijan ja innostavan sisällön luoma tilanne, joka synnytti vaivattomasti yhteistä ymmärrystä tiimimme yhteistyöstä. Ja sitten ne pienet kultahiput – oivallukset, jotka syntyivät simulaation aikana yhteisistä keskusteluista ja joita on jo viety tiimin arkeen.


Elisa Kitunen
Country Manager, EEX Oy