fbpx

SmoothTeam-simulaatio tiimillesi

100 % tyytyväisyystakuu

kesto 2 tuntia  etänä 1490 €

Tilaus sisältää SmoothTeam-työkalun käyttöön perehtyneen ammattifasilitaattorin vetämän simulaation tiimille, kesto 2 tuntia.

Sisältää ennakkokeskustelun tiimin tarpeista tilaajan kanssa sekä simulaation jälkeen fasilitaattorin vinkit siitä, miten työskentelyä esiin nousseiden teemojen parissa voi tiimissä jatkaa.

Valitse simulaatio

3 suosituinta

Tiimin vahvuudet

Smoothteamin Tiimin vahvuudet -simulaation kuvitus

Simulaatio auttaa ymmärtämään kollegoita sekä erityisesti heidän suhtautumistaan eri työtehtäviin. Simulaatio luo ymmärrystä ja mahdollistaa tiimin paremman itseohjautuvuuden.

Tiimi vapaalla

Simulaatio tekee näkyväksi paitsi eri henkilöiden vahvuudet, myös mitä kukin ajattelee toisistaan. Soveltuu mainiosti osaksi tiimipäivää.

Ketteryys

Ketterä toiminta on monessa tiimissä tavoitteena, mutta mistä kaikesta ketteryys koostuu? Mitä on sen taustalla? Mitkä tavat ja käytännöt edistävät ketteryyttä ja mitkä jarruttavat?

Ymmärrä kuormitus­tekijät

Smoothteamin Ymmärrä kuormitustekijät -simulaation kuvitus

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tiimin eri jäseniä kuormittavat. Harjoitus myös edistää avointa keskustelukulttuuria kuormittavista asioista.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Smoothteamin Johtoryhmä tehokkaaksi -simulaation kuvitus

Johtoryhmä on hyvin erityinen tiimi. Ratkottavat asiat ovat haastavia, mutta johtoryhmä ei ole kenenkään varsinainen työtiimi. Voimmeko johtoryhmän keskinäistä ymmärrystä parantamalla saada lisää tehokkuutta ja toimivuutta johtoryhmän toimintaan?

Yrittäjä­mäinen johtajuus

Simulaatio vie ryhmän ratkomaan kansainvälisesti menestyvän yhtiön strategisia valintoja vaikeina aikoina. Kohtaatte liiketoiminnan tilanteita, jotka tuovat tiiminne yrittäjämäiset puolet esiin.

Yhden­vertaisuus työyhtei­sössä

Smoothteamin Yhdenvertaisuus työyhteisössä -simulaation kuvitus

Millaista erilaisuutta työyhteisössä on ja millaisia ilmiöitä siihen liittyy? Erilaisuuden edessä emme aina tunnista toisten tarpeita tai toiveita.

Ajattelun vinoumat

Smoothteamin Ajattelun vinoumat -simulaation kuvitus

Simulaatio auttaa ymmärtämään ajattelun ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Harjoitus tuo arkipäivän ilmiöille kuten stereotypioiden käytölle ja ”not invented here” -ajattelulle taustaa ja auttaa keskustelemaan tiimin toiminnasta ja päätöksenteosta.

Motivaation lähteet

Smoothteamin Ajattelun vinoumat -simulaation kuvitus

Simulaatio herättää huomaamaan työn merkityksellisyyttä ja palautumisen lähteitä. Me kukin koemme eri asiat energiaa antaviksi, motivoiviksi ja innostaviksi. Näiden ymmärtäminen auttaa tiimiä toimimaan ja tukemaan toisiaan. 

Monipaikkainen työ

Smoothteamin Yhdenvertaisuus työyhteisössä -simulaation kuvitus

Niin etä-, lähi- kuin monipaikkaisessakin työssä on tekijöitä, jotka uhkaavat tai tukevat työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Simulaatiossa irrottaudutaan siitä, missä työtä tehdään, ja keskitytään siihen mikä kullekin tuo työssä energiaa ja hyvinvointia, riippumatta työntekopaikasta.

Jännitteiset tilanteet

Smoothteamin Ajattelun vinoumat -simulaation kuvitus

Hyvissä ja tehokkaissa työyhteisöissä on tilaa moninaisille näkemyksille ja asioista pitääkin välillä olla eri mieltä. Tämä simulaatio auttaa tiimiä ymmärtämään kunkin vahvuuksia ja luontaisia tapoja jännitteisissä tilanteissa.

Tiimikavereiden käsikirja

Smoothteamin Ajattelun vinoumat -simulaation kuvitus

Kun emme tunne toisiamme, ensivaikutelma voi johtaa harhaan ja teemme vääriä tulkintoja. Uuden tai muuttuneen tiimin alkuvaiheissa tapahtuu tutustumista uusiin ihmisiin sekä työn näkökulmasta että muuten. Simulaation tavoitteena on nopeuttaa tätä tutustumista,

Vuorovaikutus työyhteisössä

Smoothteamin Yhdenvertaisuus työyhteisössä -simulaation kuvitus

Meillä on erilaisia tapoja tehdä töitä ja vuorovaikuttaa. Tämä simulaatio ohjaa keskustelemaan sekä käytännöllisistä että periaatteellisemmista kysymyksistä, miten rakennetaan luottamusta ja yhteistä vuorovaikutusta, kehitetään työn käytäntöjä tai nostetaan vaikeita asioita käsittelyyn.

AjankohtaPystymme aina toteuttamaan simulaation viikon varoitusajalla arkipäivinä kello 8-18. Voit valita myös muunlaisen ajan, jolloin olemme yhteydessä sen toteutuksesta tarkemmin.

Etänä

1490 €

Läsnä

1690 €

Keskusteluun hyödynnetään tiimin käyttämää videoneuvottelua sekä SmoothTeamin simulaatioalustaa.

Sijainti:

Arvioitu osallistujamäärä

Suositus 4-16 henkeä / simulaatio

Kieli

Tiimin tiedot ja tavoitteet

Yhteystiedot