Simulaation oivallukset käytäntöön

Tulostyöpaja tukee tiimiä simulaation aikana saatujen oivallusten sekä tiimin STPA-raportin tarjoaman tiedon hyödyntämisessä tiimin toiminnan kehittämiseksi. Työpajassa laitamme älylaitteet sivuun ja kohtaamme toisemme yhteisen kehittämisen äärellä. Teemme näkyviksi ja jäsennämme tiimin toimintaan liittyviä tekijöitä. Fasilitaattorin ohjaamana tiimi päätyy konkreettisiin kehitysaskeliin ja käsittelee myös asioita, jotka ovat tiimissä hyvin ja mistä jäsenet ovat ylpeitä.

Simulaation oivallukset tiimin kehittämisen tukena

Simulaation aikana saadut oivallukset muutetaan käytännön toimenpiteiksi tulostyöpajassa, jossa tiimi syventää ymmärrystään simulaation aikana tehdyistä toimintaansa vaikuttavista havainnoista, oivalluksista ja opeista. Tämän pohjalta suunnitellaan konkreettisia askeleita käytännön toimenpiteiksi. 

Fasilitaattorin ohjaaman työpajan rakenteessa sovelletaan ORID -mallia (objective, reflective, interpretive, decisive). Osallistujat luovat työpajan sisällön ja nostavat käsittelyyn tiimin toiminnan kannalta merkityksellisiä aiheita. Fasilitaattori luo puitteet, joissa jäsennetään tiimiläisten havaintoja, tunteita, merkityksiä sekä konkreettisia kehitysehdotuksia.

Tutkimustausta

Tulostyöpaja perustuu erilaisiin ryhmätyömenetelmiin, jotka SmoothTeam on erityisesti räätälöinyt toimimaan yhteen simulaatioiden ja niiden tuottamien tulosten kanssa.

Tavoitteet

 • Luo jaettua ymmärrystä tiimin toimintaan vaikuttavista tekijöistä
 • Tekee näkyviksi simulaation aikana tehdyt havainnot, oivallukset ja opit
 • Nostaa esiin sekä tiimin kehityskohteita että ylläpidettäviä toimintatapoja ja käytäntöjä
 • Johtaa konkreettisiin kehitysaskeliin

Kenelle

 • Suositeltava kaikille simulaatioon osallistuneille tiimeille.
 • Tulostyöpajan kesto on tiimin tarpeiden mukaan noin 2-4 tuntia. Tulostyöpaja voidaan toteuttaa heti simulaation jälkeen tai viimeistään kahden viikon kuluessa.

Muita simulaatioita

Johtoryhmä tehokkaaksi

Simulaatiossa käsitellään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa erityisesti johtoryhmää kohtaavissa tilanteissa.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Työn kuormitustekijät

Eri ihmiset reagoivat työn kuormitustekijöihin eri tavoin. Simulaatio mahdollistaa keskustelun tiimin sisällä eri kuormitustekijöistä ja kunkin suhtautumisesta niihin.

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Lähetä viesti!

  Osoitteet

  Käyntiosoite:  Åkerlundinkatu 8, Tampere

  Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

  045-1143664

  smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi