Tiimin määräaikaishuolto

Työt, tehtävät ja ihmiset muuttuvat. Välillä tiimin on tärkeää pysähtyä keskustelemaan sekä reflektoimaan ja kehittämään toimintaansa. Toisinaan tiimiin kertyy myös puhumattomia asioita, jotka on hyvä käsitellä. Valmennus tarjoaa tiimille mahdollisuuden ymmärtää kollegoita ja järjestää työnsä tehokkaammin.

Puhumisen tärkeys

Valmennusohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen tiimin toiminnan kehittämiseen räätälöity simulaatio. Sen keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, johtajuus, neuvottelutaidot ja esiintyminen.

Valmennusohjelman sisältö

  • Tiimin vahvuudet -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
  • Kaksi muuta tiimin työpajaa, sisältö simulaation löydösten perusteella.
  • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
  • Viisi työnohjausta ryhmätyönohjauksena tai tiimin vastuuhenkilölle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tiimin tarpeisiin perustuen coachausta.
  • Yhdessä toteutettu toimintasuunnitelma jatkoon

Tutkimustausta

Valmennusohjelma perustuu erilaisiin tiimin vahvuuksia ja esimiestyöskentelyä käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joista kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin jälkeen on valittu kiinnostavimmat.

Tavoitteet

  • Tuo esiin yksilöiden piilossa olevat vahvuudet ja tarpeet
  • Tuo tiimille uutta virtaa
  • Purkaa mahdollisia puhumattomia asioita
  • Määrittää tiimin työtapoja uudestaan
  • Tarjoaa esimiehelle tuen ammatilliseen kasvuun ja uusien askelien löytämiseen tiimin kanssa

Kenelle

4-16 hengen tiimeille jotka ovat toimineet jo jonkin aikaa ja kaipaavat uutta energiaa. Sopii hyvin myös projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.

 

Muut valmennusohjelmamme

Kuormitustekijät haltuun

Itseohjautuvuuden odotukset ja jäsentymätön työkuorma kasvattavat työn intensiivisyyttä, joka lisää työuupumuksen riskiä. Kuormitusta voidaan keventää.  Valmennusohjelmassa löydetään kuormitukselta suojaavia ratkaisuja arjen käytäntöihin ja kehitetään tiimin resilienssiä.

Luottamuksen polku

Ollaan avoimia ja opitaan yhdessä virheistämme. Niinpä niin. Kuka silti uskaltaa paljastaa kollegoille mokanneensa? Tämä valmennuspaketti sukeltaa pintaa syvemmälle. Yksi  luottamuksen syvimpiä muotoja on uskallus olla haavoittuvainen toisen edessä. Tämän kehittäminen onnistuu yhdistämällä useita työkaluja, kuten arkipäivän työkäytäntöjen purkamista, toisten piirteiden näkyväksi tekemistä, työnohjauksen käytäntöjä ja improvisaation työtapoja.

Uutena esimiehenä

Johtaminen on paitsi vaativaa, myös tilannesidonnaista. Hyvä johtaja mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet pystyvät antamaan työlle parhaansa. Valmennus yhdistää vahvuuksien tunnistamisen sekä johtamiskäytäntöjen rakentamisen yhdessä. Tiimi tutustuu toisiinsa, rakentaa luottamusta sekä ratkaisee arkipäivän johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Tiimin starttipaketti

Tiimi on tutkitusti tehokkaampi, kun sen jäsenet tuntevat toisensa. Tuntemus kehittyy yhdessä työskennellessä, mutta tuntemisen ja luottamuksen syntymistä voi myös nopeuttaa.  Valmennus tarjoaa tiimille konkreettista ymmärrystä kollegoista, heidän vahvuuksistaan ja suhteestaan erilaisiin työtehtäviin. Profiiliraportit auttavat yhteisten tehokkaiden työtapojen löytämisessä.

Tiimin määräaikaishuolto

Työt, tehtävät ja ihmiset muuttuvat. Välillä tiimin on tärkeää pysähtyä keskustelemaan sekä reflektoimaan ja kehittämään toimintaansa. Toisinaan tiimiin kertyy myös puhumattomia asioita, jotka on hyvä käsitellä. Valmennus tarjoaa tiimille mahdollisuuden ymmärtää kollegoita ja järjestää työnsä tehokkaammin.

Tiimi ketteräksi

Ketteryys ja kokeilukulttuuri ovat toimintatapoja, joista jokainen tiimi voi hyötyä. Irrottautuminen suunnittelun ja hallinnan kulttuurista kohti virheitä pelkäämättömiä kokeiluja vaatii muutoksia niin henkilökohtaisissa kuin tiiminkin käytännöissä. Tiimivalmennuksella löydätte seuraavat askeleet kohti ketterää toimintatapaa.

Lähetä viesti!

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi