Motivaation lähteet ja töistä palautuminen

Monivalintasimulaatio avaa keskustelua taustalla vaikuttavista motivaatioista ja käytännöistä. Näiden ymmärtäminen auttaa tiimiä toimimaan ja tukemaan toisiaan. 

Roolitus,  vastuu, luottamus

Simulaatio herättää huomaamaan työn merkityksellisyyttä ja palautumisen lähteitä.

Me kukin koemme eri asiat energiaa antaviksi, motivoiviksi ja innostaviksi. Voimme tehdä samaa työtä laadukkaasti, vaikka taustalla olisi eri motivaatiotekijöitä. Toisaalta myös tapamme irrottautua ja hakea töille vastapainoa ovat erilaisia. Näiden molempien ymmärtäminen auttaa tiimiä toimimaan ja tukemaan toisiaan. 

Simulaatio hyödyntää Monivalinta-simulaatiotyyppiä ja se on tavallista simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Simulaatiossa vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Simulaation tarinassa ryhmänne tekee projekteja työympäristössään. Harjoitus koostuu 10 lyhyestä tilanteesta.

VÄITTÄMÄ 1: YHTEINEN TYÖSKENTELY

Kaipaan töissä kollegoiden kanssa enemmän…

VÄITTÄMÄ 2: INNOSTAVAT TYÖTAVAT

Innostavinta minulle työtehtävissä on…

VÄITTÄMÄ 3: MOTIVAATIO TYÖLLE

Minua motivoi eniten työssäni…

VÄITTÄMÄ 4: KOLLEGOIDEN TUKI

Asia, johon toivoisin enemmän tukea esihenkilöltä tai kollegoilta…

Tutkimustausta

Motivaation lähteet ja töistä palautuminen -simulaatioon on koottu erilaisiin motivaatioihin, merkityksellisyyteen ja palautumiseen liittyviä tekijöitä. Kaikki nämä yhdessä lisäävät työhyvinvointia. Hyödynnämme simulaatiossa ratkaisukeskeisten  menetelmien taustalla olevaa ajatusta siitä, että se mihin kiinnitämme huomiota, kasvaa. Mikä on jo hyvin, sitä ei tarvitse korjata. Simulaatio herättää huomaamaan paitsi kehittämisen kohteita, myös itselle tärkeitä työn ja elämän merkityksiä, työn parhaita puolia sekä palautumisen lähteitä.

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mitkä asiat kukin kokee energiaa antaviksi ja myönteisiksi työympäristössä ja samalla löydetään kehityskohteita työn käytännöistä
  • Opitaan myös tuntemaan kollegoiden tapoja irrottautua ja rentoutua
  • Voidaan oppia työkavereiden hyvistä käytännöistä
  • Yhteisen ymmärryksen kautta tehostaa tiimin toimintaa 

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille, soveltuu myös väliaikaisille ja projektitiimeille.
  • Simulaatio ei sisällä kollegoiden vahvuuksien arviointia, mikä mahdollistaa pelaamisen myös vähemmän toisiaan tuntevien kesken.
  • Tarjoaa myös vaihtelua tiimeille, jotka ovat jo pelanneet useita simulaatioita.