Ketteryys käytännössä

Ketteryyssimulaatio konkretisoi arkityön taustalla olevia rutiineja ja toimintamalleja. Samalla tiimi pääsee pohtimaan ketteryyden elementtejä.

Miten kehittyä ketteräksi?

Ketterä toiminta on monessa tiimissä tavoitteena, mutta mistä kaikesta ketteryys koostuu? Ketteryyssimulaatio konkretisoi arkityön taustalla olevia rutiineja sekä toimintamalleja. Samalla tiimi pääsee pohtimaan ketteryyden elementtejä.

Ketterään toimintatapaan liittyy esimerkiksi nopea palautesykli sekä oman tekemisen altistaminen kritiikille. Näiden aloittamiseen voi liittyä erilaisia kynnyksiä. Simulaatio avaa keskustelua myös mietityttävistä asioista ja auttaa luottamukseen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Ketterät toimintatavat ovat monissa tilanteissa tehokkaita – ja toisissa taas perinteinen suunnitelmallinen toiminta. Ketterien tapojen käyttöönotto vaatii usein perusteiden tarkastelua ja sen jälkeen yhteistä kokeilua.

Teemoina ovat erilaiset ketteryyden elementit kuten nopea ideointi, virheiden sietäminen, avun pyytäminen, vuorovaikutus ja muutosten käsittely.

Tiimi uppoutuu keskusteluun ketteryyden käytännöistä sekä kokemuksista ja tuntemuksista, jotka vaikuttavat niiden käyttöönottoon.

VÄITTÄMÄ 2: HEITTÄYTYMINEN

Kuka ryhmästänne heittäytyy nopeasti uuteen asiaan?

VÄITTÄMÄ 3: IDEOINTI

Kuka ryhmästänne ideoi ja tuottaa uusia keskeneräisiäkin ajatuksia?

VÄITTÄMÄ 4: KYSYMINEN

Kuka ryhmästänne esittää osuvia kysymyksiä?

VÄITTÄMÄ 5: AVUNPYYNTÖ

Kuka ryhmästänne uskaltaa pyytää apua, vaikka se osoittaisi vajavaisuutta?

Tausta

Ketteryyssimulaatiomme on toteutettu ketterästi. Simulaation taustana ovat yleistajuinen kirjallisuus sekä ketteryyteen liittyvät käytännöt

Tavoitteet

 • Luoda yhteistä ymmärrystä tiimin toiminnasta
 • Omaksua ketteriä toimintatapoja ja tunnistaa niiden esteitä
 • Käydä keskustelu tiimin tilanteesta ja seuraavista askelista ketteräksi kehittymisessä
 • Tehdä näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja ja roolijakoja


  Kenelle

  • Tiimeille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ketterämmäksi.

  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.

   

   Muita simulaatioita

   Hitsaa tiimisi yhteen

   Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

   Yrittäjämäinen johtajuus

   Simulaatio perustuu Risto Siilasmaan kirjaan Paranoidi optimisti. Sopii hyvin tiimeille, joiden työssä on paljon itsenäistä päätösvaltaa tai itseohjautuvuutta.

   Johtoryhmä tehokkaaksi

   Simulaatiossa käsitellään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa erityisesti johtoryhmää kohtaavissa tilanteissa.

   Tulostyöpaja

   Simulaatioihin kuuluu erillinen simulaation jälkeen toteutettava tulostyöpaja, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.