Hybridityö haltuun

Simulaatiossa päästään käsittelemään avoimesti ja fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia hybridityöstä. Mikä on kenellekin vaikeinta? Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua?

Tunnista tiimin tarpeet ja kehitä käytäntöjä

Simulaatio auttaa tiimiä tutkimaan hybridityön käytäntöjä. Harjoitus ohjaa keskustelemaan sekä käytännöllisistä että periaatteellisemmista kysymyksistä työn tekemiseen liittyen. Samalla se edistää avointa keskustelukulttuuria. Simulaatiossa esiin nostettavat asiat perustuvat tutkimuksiin.

Fasilitoidussa simulaatiossa päästään käsittelemään tiimiläisten kokemuksia ja tarpeita hybridityöhön liittyen useammasta näkökulmasta. Mikä on kellekin haastavaa? Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua? Simulaatiossa esiin nousevat asiat ja oivallukset auttavat tiimiä kehittämään toimintaansa.

Simulaation tarinassa tiimi kehittää uutta ideaansa sisäisenä startupina ja saa organisoitua varsin vapaasti. Tiimi kohtaa matkalla monia käytännön asioita ja oppii kokemuksistaan sekä erityisesti keskusteluista.

VÄITTÄMÄ 2: TYÖKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

Kuka tiimistä luo parempia käytäntöjä työhön?

VÄITTÄMÄ 3: TYÖN JA VAPAA-AJAN TASAPAINO

Kuka hallitsee parhaiten työn ja vapaa-ajan tasapainon?

VÄITTÄMÄ 4: YHTEINEN TYÖSKENTELY

Kuka edistää yhdessä työskentelyä (esimerkiksi organisoi tilapäisiä ryhmiä)

VÄITTÄMÄ 5: ESIHENKILÖIDEN JA KOLLEGOIDEN TUKI

Kuka auttaa kollegoita heidän työssään?

Tutkimustausta

 Simulaatiossa esiin nostettavat asiat perustuvat tutkimuksiin (mm. Työterveyslaitos sekä kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit).

Tavoitteet

  • Nostaa keskusteluun tiimin käytäntöjä työn tekemiseen.
  • Ottaa puheeksi tiimityön kysymyksiä kuten luottamus tiimissä, vaikeiden asioiden käsittely sekä rupattelun merkitys. Auttaa keskustelemaan näistä erityisesti hybrityössä.
  • Tuo esiin yksilöllisiä eroja tiimiläisten kokemuksissa ja suhtautumisessa hybridityöhön. Kun tunnemme toisemme, osaamme mukauttaa toimintaamme paremmin kohtaamaan kaikkien tarpeet.
  • Mahdollistaa kriittisen ja analyyttisen keskustelun tiimin toimintatavoista sekä niiden kehittämisen.

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille, jotka soveltavat hybridityön toimintatapoja. 

  • Simulaation voi pelata itse fasilitoituna tai käyttää ulkopuolista fasilitaattoria ohjaamaan ja syventämään keskustelua.

  • Kesto noin 2 tuntia. Simulaation jälkeen tiimi voi käydä lisäksi keskustelun työtavoistaan ja niiden kehittämisestä.