Haasteet haltuun etätyössä

Simulaatiossa päästään käsittelemään avoimesti ja fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia etätyöstä. Mikä on kellekin vaikeinta? Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua?

Etätyön mutkat

Huom! Simulaatio päivitetään 8/2021 mennessä.

Simulaatio auttaa tiimiä tutkimaan käytäntöjään etätyössä. Harjoitus auttaa tutkimaan sekä henkilökohtaisia että tiimin yhteisiä haasteita etätyön tekemisessä ja samalla se edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat on koottu yleistajuisista oppaista ja ohjeista etätyöhön liittyen.

Simulaatiossa päästään käsittelemään avoimesti ja fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia etätyöstä. Mikä on kellekin vaikeinta? Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua? Simulaatio mahdollistaa avoimen keskustelun, jonka perusteella voidaan kehittää tiimin toimintaa.

Tiimi on simulaatiossa joutunut maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuen siirtymään etätyöhön ja kohtaa etätyötä tehdessään joukon haasteita, joita se käsittelee.

“Vedin etätyösimulaation tiimille, ja se toimi hyvin. Tiimissä tuli keskusteltua asioista, joista ei muuten tulisi juteltua, esimerkiksi tiimi ei ollut aiemmin käynyt läpi sitä, ketä esimerkiksi häiritsee keskeytykset tai miten kukin kokee eristäytymisen. Kokonaisuudessaan työkalu oli hauska ja mielenkiintoinen ja sen avulla sai hyvin käsitystä muiden tilanteesta tässä etätyötilanteessa. Simulaatio toimi älyttömän hyvin keskustelun herättäjänä ja pohjana asioiden käsittelylle. “
– Niina Haataja, Integrata

 

Pelasimme etätyösimulaatiota projektin starttivaiheessa. Se toimi hämmästyttävän hyvin. Oli hienoa, että tiimikaverit kuulivat, miten muut tekevät etätöitä. Miten pitävät taukoja, kenellä on lapsia, kuka työskentelee mieluummin aamulla ja kuka illalla. Keskustelu helpotti suuresti yhteisten pelisääntöjen löytämistä muuttuneessa tilanteessa.
– Veli-Pekka Eloranta, Vincit

VÄITTÄMÄ 2: TYÖ JA VAPAA-AIKA SEKOITTUVAT

Kenellä teistä ei ole vaikeuksia pitää työ- ja vapaa-aikaa erillään toisistaan?

VÄITTÄMÄ 3: ERGONOMIAHAASTEET

Kenellä teistä ei ole ongelmia ergonomian kanssa kotona työskennellessä?

VÄITTÄMÄ 4: VASTUUN JA AIKATAULUN HALLINTA

Kenen teistä työtä eivät haittaa etätyön tuomat vaikeudet tehtävien jaossa, koordinoinnissa ja vastuiden sopimisessa?

VÄITTÄMÄ 5: INNOSTUS LAIMENEE

Kenellä teistä innostus työtä kohtaan ei laimene etätyössäkään?

Tutkimustausta

Simulaation muuttujat on koostettu soveltuvin osin WHO:n Prima-EF kuormitustekijöistä ja lisäksi yleistajuisista oppaista ja ohjeista etätyöhön liittyen. Tällä simulaatiolla ei ole siis yhtä tutkimuspohjaa, vaan simulaatio on tehty käytännöllisesti toimivaksi kokonaisuudeksi, ja sisältöä on kehitetty pilottitiimien kanssa vastaamaan erityisesti etätyöhön siirtyneiden tiimien haasteisiin.

Tavoitteet

  • Nostaa keskusteluun sekä tiimin yhteiset että henkilökohtaiset etätyön käytännöt
  • Nostaa keskusteluun käytäntöjen lisäksi perustavampia kysymyksiä kuten luottamus tiimissä, innostuksen ja yksinäisyyden tunteet – ja etätyön vaikutus näihin
  • Tuo esiin yksilöllisiä eroja tiimiläisten kokemuksissa ja suhtautumisessa etätyöhön. Tavoitteena on saada tiimiläiset ymmärtämään toistensa tilanteita ja arvostamaan toistensa ratkaisuja
  • Mahdollistaa kriittisen ja analyyttisen keskustelun tiimin toimintatavoista sekä niiden kehittämisen.

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille, jotka soveltavat ainakin pääosin etätyötä. Simulaatio on suunniteltu erityisesti tiimeille, jotka ovat aiemmin toimineet samoissa tiloissa ja siirtyneet etätyöhön.
  • Simulaation voi pelata itse fasilitoituna tai vaihtoehtoisesti käyttää ulkopuolista fasilitaattoria ohjaamaan ja syventämään keskustelua.
  • Kesto noin 2 tuntia. Simulaation jälkeen tiimi voi käydä lisäksi keskustelun työtavoistaan ja niiden kehittämisestä.

Ota yhteyttä!

3 + 12 =

Kansainväliset kumppanit

Ruotsi: Lovak
Etelä-Korea: Paul & Mark

Osoitteet

Käyntiosoite:  Åkerlundinkatu 8, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi