Diversiteetti keskusteluun

 

Millaista erilaisuutta työyhteisössä on ja millaisia ilmiöitä siihen liittyy? Erilaisuuden edessä emme aina tunnista toisten tarpeita tai toiveita.

Erilaisuus työyhteisötilanteissa

Simulaatio auttaa tiimiä ymmärtämään, mitä kaikkea erilaisuutta työyhteisössä on ja käymään rakentavalla tavalla keskustelua siihen liittyvistä ilmiöistä.

Erilaiset ihmiset ovat organisaatiossa vahvuus, ja erilaisuutta sisältävät tiimit tekevät tutkitusti parempia tuloksia homogeenisiin tiimeihin verrattuna. Erilaisuus aiheuttaa kuitenkin usein sitä, ettemme epähuomiossa tunnista toisten tarpeita tai toiveita. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti useita erilaisuuden muotoja työyhteisössä.

Simulaatio sijoittuu kuvitteellisen konsulttiyrityksen työhön. Toisin kuin useimmissa muissa simulaatioissamme, tässä tiimi siis toimii työympäristössä, Näin pystytään käsittelemään työympäristön diversiteettitilanteita, jotka liittyvät työympäristön käytäntöihin ja sääntöihin.

VÄITTÄMÄ 2: Epäasiallinen chat-keskustelu etnisestä taustasta

Kuka teistä ottaisi puheeksi epäasiallisen chat-keskustelun etnisestä taustasta?

VÄITTÄMÄ 3: Seksuaalivähemmistöä syrjivät “vitsit” kahvihuoneessa

Kuka teistä ottaisi puheeksi sen, että seksuaalivähemmistöstä kerrotaan syrjiviä vitsejä kahvihuoneessa?

VÄITTÄMÄ 4: Alastomuus saunaillassa

Kuka teistä ottaisi puheeksi sen, että alastomuus saunaillassa voi häiritä?

VÄITTÄMÄ 5: Ikäsyrjintä

Kuka teistä puuttuisi tilanteeseen, jossa henkilön ikää käytetään asiattomasti valintaperusteena?

Tutkimustausta

Simulaatioon on koottu työympäristössä relevantteja monimuotoisuuden eri osa-alueita. Lähteinä ovat yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Työturvallisuuskeskus TTK:n julkaisu Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä (2016) sekä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely työpaikoille (Työturvallisuuskeskus)

Tavoitteet

  • Tunnistaa ja ymmärtää erilaisia erilaisuuden piirteitä työyhteisössä.
  • Tuoda esiin yksilölliset toimintatavat liittyen erilaisuuteen ja vähentää väärinymmärrysten riskejä
  • Tuottaa neutraaleja keskustelunavauksia erilaisuudesta
  • Tehdä näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja, käytäntöjä ja roolijakoja
  • Harjoitella puuttumista ja puheeksiottamista, joita pidetään diversiteetin ja inkluusion käsittelyssä avainasioina.
  • Muistuttaa esimiehille aiheeseen liittyvistä säännöistä ja käytännöistä

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia. 

Ota yhteyttä!

10 + 12 =

Kansainväliset kumppanit

Ruotsi: Lovak
Etelä-Korea: Paul & Mark

Osoitteet

Käyntiosoite:  Åkerlundinkatu 8, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi